Nieuws

Stand van zaken vogelgriep in Europa (26 januari 2021)

Het vogelgriepvirus blijft nog steeds in de landen om ons heen opduiken. Zo zijn er wederom meldingen gemaakt van nieuwe uitbraken in Duitsland, Frankrijk, Zweden en Polen.

Stand van zaken vogelgriep in Europa (14 januari 2021)

Het vogelgriepvirus blijft nog steeds in de landen om ons heen opduiken. Zo meldt de OIE de afgelopen dagen nieuwe besmettingen in Duitsland, Hongarije en Italië.

Voortzetting collectief onderzoek in 2021

Op verzoek van de sector is voor de periode 2021-2027 een nieuwe algemeen verbindend verklaring (AVV) aangevraagd bij het ministerie van LNV.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Preventieve maatregelen op het bedrijf

Preventieve maatregelen zijn een belangrijk aandachtspunt voor het voorkómen van insleep van vogelgriep, en de verspreiding hiervan. Bij het nemen van deze maatregelen is het belangrijk om te weten wat, waar en wanneer de grootste risico’s voor insleep zijn. Hieronder vindt u (tussentijdse) onderzoeksresultaten en een aantal andere potentiële preventieve maatregelen vanuit de Roadmap Vogelgriep.

Resultaten

 • Insleeprisico verkleinen via preventiemaatregelen in en rondom de uitloop
  • Dichte begroeiing, zonnepanelen en lasers zijn mogelijk effectief voor het weren van watervogels uit de uitloop. Het ware effect ervan moet nader onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van GD, dat is gefinancieerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Lees hier meer over het onderzoek.
 • Introductierisico HPAI in Nederland is hoog
  • Binnen de roadmap is afgesproken dat de deskundigen van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) periodiek een risicobeoordeling doen op introductie van HPAI in Nederland. Uit de beoordeling van november 2020 is het risico voor de Nederlandse commerciële pluimveehouderij om besmet te raken met HPAI als zeer hoog ingeschaald. Klik hier voor de risicobeoordeling, gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
 • Drempelwaarden dode wilde vogelsurveillance voldoen
  • Verschillende landen in de EU, waaronder Nederland, hebben een dode wilde vogelsurveillance opgericht. Zo kan vroegtijdig het vogelgriepvirus in wilde (water)vogels opgespoord worden. Het Nederlandse systeem is volledig afhankelijk van vrijwillige meldingen door derden. Het WBVR voerde onderzoek uit naar mogelijke verbeteringen in het huidige Nederlandse surveillance-systeem. Met als doel om in een eerdere stadium introducties van HPAI-virussen te detecteren. De onderzoeksresultaten laten zien dat de Nederlandse drempelwaarden voor het inzenden van dode wilde vogels goed voldoen. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek, gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
 • Doorontwikkeling hygiënescan richting vogelgriep
 • Effect windbreekgaas bij luchtinlaatopeningen is veelbelovend
  • Het ventilatiesysteem is een mogelijke insleeproute van het HPAI-virus. Er is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het effect van windbreekgaas om virusdeeltjes bij luchtinlaatopeningen van ventilatiesystemen tegen te houden. Deze resultaten zijn veelbelovend, daarom is het WBVR gestart met een wetenschappelijk onderbouwde risicoanalyse naar het effect van het gaas. Dit onderzoek wordt gefinancierd door de pluimveesector via de ‘onderzoeksbijdrage’ en het ministerie van LNV. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek.

In uitvoering

Interessante onderzoeken & tips

 • Het risico op introductie van vogelgriepvirus op pluimveebedrijven is in de maanden november tot en met februari vier keer hoger dan in de zomermaanden. Onderzoek: vogelgriep wintermaanden
 • Onderzoek van het WBVR toonde de aanwezigheid van diverse wilde vogels aan in een uitloop via continue videocamera-bewaking. Deze wilde vogels zijn bekende dragers van het vogelgriepvirus.
  • Wilde vogels, met uitzondering van de wilde eend, bezochten vrijwel dagelijks de uitloop tussen zonsopkomst en het moment dat de kippen in de uitloop worden gelaten in de periode januari – augustus;
  • Wilde eenden bezochten de uitloop vrijwel uitsluitend ’s nachts tussen zonsondergang en zonsopkomst in de periode november – april, met een duidelijke piek in de periode december – februari.
  • Klik hier voor meer informatie over het onderzoek, gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
 • Tot slot hier vindt u meer praktische tips over een goede hygiëne op uw bedrijf.