Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Preventieve maatregelen op het bedrijf

Preventieve maatregelen zijn een belangrijk aandachtspunt voor het voorkómen van insleep van vogelgriep, en de verspreiding hiervan. Bij het nemen van deze maatregelen is het belangrijk om te weten wat, waar en wanneer de grootste risico’s voor insleep zijn. Hieronder vindt u (tussentijdse) onderzoeksresultaten en een aantal andere potentiële preventieve maatregelen vanuit de Roadmap Vogelgriep.

Resultaten

 • Lasers effectief als middel om wilde vogels te weren bij een uitloop onderzoeken
 • Insleeprisico verkleinen via preventiemaatregelen in en rondom de uitloop
  • Dichte begroeiing, zonnepanelen en lasers zijn mogelijk effectief voor het weren van watervogels uit de uitloop. Het ware effect ervan moet nader onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van GD, dat is gefinancieerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Lees hier meer over het onderzoek.
 • Inzicht in interactie tussen pluimvee en wilde vogels, o.a. via ontwikkeling risicokaart & lasers
 • Introductierisico HPAI in Nederland

  • Binnen de roadmap is afgesproken dat de deskundigen van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) periodiek een risicobeoordeling doen op introductie van HPAI in Nederland. Klik hier voor de risicobeoordelingen, gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
 • Drempelwaarden dode wilde vogelsurveillance voldoen
  • Verschillende landen in de EU, waaronder Nederland, hebben een dode wilde vogelsurveillance opgericht. Zo kan vroegtijdig het vogelgriepvirus in wilde (water)vogels opgespoord worden. Het Nederlandse systeem is volledig afhankelijk van vrijwillige meldingen door derden. Het WBVR voerde onderzoek uit naar mogelijke verbeteringen in het huidige Nederlandse surveillance-systeem. Met als doel om in een eerdere stadium introducties van HPAI-virussen te detecteren. De onderzoeksresultaten laten zien dat de Nederlandse drempelwaarden voor het inzenden van dode wilde vogels goed voldoen. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek, gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
 • Effect windbreekgaas bij luchtinlaatopeningen is veelbelovend
  • Het ventilatiesysteem is een mogelijke insleeproute van het HPAI-virus. Er is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het effect van windbreekgaas om virusdeeltjes bij luchtinlaatopeningen van ventilatiesystemen tegen te houden. Deze resultaten zijn veelbelovend, daarom is het WBVR gestart met een wetenschappelijk onderbouwde risicoanalyse naar het effect van het gaas. Dit onderzoek wordt gefinancierd door de pluimveesector via de ‘onderzoeksbijdrage’ en het ministerie van LNV. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek.

In uitvoering

Interessante onderzoeken & tips

 • Het risico op introductie van vogelgriepvirus op pluimveebedrijven is in de maanden november tot en met februari vier keer hoger dan in de zomermaanden. Onderzoek: vogelgriep wintermaanden
 • Onderzoek van het WBVR toonde de aanwezigheid van diverse wilde vogels aan in een uitloop via continue videocamera-bewaking. Deze wilde vogels zijn bekende dragers van het vogelgriepvirus.
  • Wilde vogels, met uitzondering van de wilde eend, bezochten vrijwel dagelijks de uitloop tussen zonsopkomst en het moment dat de kippen in de uitloop worden gelaten in de periode januari – augustus;
  • Wilde eenden bezochten de uitloop vrijwel uitsluitend ’s nachts tussen zonsondergang en zonsopkomst in de periode november – april, met een duidelijke piek in de periode december – februari.
  • Klik hier voor meer informatie over het onderzoek, gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
 • Tot slot hier vindt u meer praktische tips over een goede hygiëne op uw bedrijf.