Nieuws

Vlekziekte-detectie in aanwezigheid van andere bacteriesoorten via PCR-test

GD ontwikkelde in opdracht van de pluimveesector een relatime PCR-test om vlekziekte te kunnen detecteren in een omgeving met andere bacteriesoorten.

Nieuw serotype betrokken bij Coryza-uitbraken, bieden bestaande vaccins bescherming?

GD zocht in opdracht van de pluimveesector uit of beschikbare vaccins bescherming bieden tegen het nieuwe serotype van Avibacterium paragallinarum (AvP).

Pootproblemen bij leghennen: op zoek naar de oorzaak

GD heeft in opdracht van de pluimveesector een pilot opgezet om meer inzicht te krijgen in ‘tenenpikkerij’.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Ontwerpen voor een gezondere pluimveehouderij (MIP)

Thema: Vermindering milieu – emissies
Projectcode: PO-ME1801
Looptijd: 2017-2020
Bijdrage sectoren: Reproductie vleessector, legpluimveesector, vleespluimvee
Financiering OB totaal (€): 200.000 (2018, 2019, 2020)
Projectpartners: Vencomatic, Kipster BV, Wageningen UR, Alnus Advies en Gebiedsbureau Nederweert, Weert en Leudal.
Financieringspartners: NWO, regio partijen, EZ/DLO
Meer informatie: Website WLR

 

 

 

Dit project draagt bij aan het vergroten van de ontwikkelruimte van de Nederlandse pluimveesector. Er worden in dit project nieuwe technieken en systeemvernieuwingen ten behoeve van emissiereductie en verbetering van het stalklimaat ontwikkeld. Vernieuwingen die leiden tot verbetering van luchtkwaliteit in de stal dragen bij aan gezonde dieren en een gezonder werkklimaat voor de pluimveehouder. Deze systeemvernieuwingen zijn gebaseerd op ontwerpprincipes die toepasbaar zullen zijn in bestaande stallen.

Aanpak

De pluimveehouderij in Nederland staat voor de grote uitdaging om de emissies van fijnstof in tien jaar tijd te reduceren met 50 tot 70 procent. Zodat  de risico’s van fijnstofuitstoot voor de gezondheid van omwonenden verminderen. Tegelijkertijd is er de opgave van integrale verduurzaming, waarvan verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid, de arbeidsomstandigheden in stallen en de verbetering en versterking van de relaties met de lokale omgeving een belangrijk en vitaal onderdeel zijn. Hoewel er verschillende beloftevolle maatregelen en technieken beschikbaar zijn om de fijnstof-emissies terug te dringen, is het niet eenvoudig om met dergelijke technieken hoge reducties te behalen zonder in te leveren op andere duurzaamheidsdoelstellingen.

Dit programma is gericht op het interactief ontwerpen én mogelijk maken van pluimveehouderij die de risico’s voor de gezondheid van omwonenden door de emissies van fijnstof, endotoxinen en ammoniak aanzienlijk vermindert. Tegelijkertijd is het programma gericht op een verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid. Het gaat daarbij niet alleen om technologische vernieuwing, maar ook om een structurele verbetering van de relaties en communicatie met de omgeving, vernieuwde wet- en regelgeving en handhaving/toepassing daarvan, en het scheppen van voorwaarden in de keten om investeringen terug te verdienen.

Status

Momenteel zijn meerdere deelprojecten in volle gang.