Nieuws

Facturatie door AVINED op 21 april 2021

Rond 21 april worden de facturen vanuit AVINED verstuurd. Dit betekent dat u een factuur kunt verwachten voor een of meerdere van de onderstaande zaken. Mogelijk ontvangt u, als u deelnemer bent van QS, rond deze datum ook een factuur voor de QS deelnemersbijdrage 2021 (vanuit PLUIMNED). AVV onderzoeksbijdrage 2020 De onderzoeksbijdrage maakt onderzoek en

Effectiviteit ILT-vaccins onderzocht bij vleeskuikens

De GD heeft in opdracht van de pluimveesector de effectiviteit van twee commercieel beschikbare ILT-vaccins bij vleeskuikens onderzocht.

Belang goede bioveiligheid is bekend, maar vraagt wel maatwerk

De Universiteit Utrecht en de Gezondheidsdienst van Dieren (GD) voerden onderzoek uit naar mogelijke verbeteringen in bioveiligheid op (getroffen) risicobedrijven.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Risico Vogelgriep: relatieve rol van insleeproutes

Doel: Inzage in insleeproutes vogelgriep
Thema: Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Looptijd: 2020-2021 (mogelijke vertraging door corona)
Bijdrage sectoren: Reproductie vleessector, legpluimveesector, vleespluimvee, kalkoensector, eendensector
Financiering OB totaal(€): 242.000 (2020, 2021)
Projectpartners: WBVR, GD, UU, SOVON, LNV

 

De exacte route waarlangs een pluimveebedrijf met HPAI besmet is geraakt, is vaak niet te achterhalen. Is het via de mens, besmette materialen of voertuigen? Of toch via de luchtinlaat of andere openingen, zoals mest- of eierband, voersilo’s, toegangsluiken naar de uitloop en of via ongedierte als muizen en ratten? Of misschien een combinatie van factoren? Dit project heeft daarom als doel meer inzicht te krijgen in mogelijke insleeproutes. Ook formuleert het project concrete handvatten voor effectieve en gericht verbeteringen in bioveiligheid zodat het risico op insleep van HPAI wordt verkleind.

Aanpak

Het project is als volgt opgebouwd:

  1. identificatie van mogelijke insleeproutes;
  2. formulering van concrete handvatten voor effectieve en gerichte verbeteringen in bioveiligheid voor verschillende typen pluimveebedrijven;
  3. risicoanalyse naar het effect van windbeekgaas bij luchtinlaatopeningen van pluimveestallen.

Door het aanbrengen van een fluorescerende stof op verschillende plekken buiten de pluimveestal (bijvoorbeeld op het erf, op het dak of regengoot) kan het vogelgriepvirus nagebootst. Het onderzoek gaat na waar de fluorescerende stof terecht komt in de stal. Op deze manier kunnen mogelijke insleeproutes worden geïdentificeerd. Ook komen de zwakke punten in de bioveiligheid aan het licht en kunnen effectieve verbetermaatregelen worden geformuleerd. Dit wordt voor verschillende typen pluimveebedrijven uitgevoerd.

Binnen het project wordt ook een risicoanalyse uitgevoerd naar een specifieke preventieve maatregel voor insleep, het effect van windbreekgaas bij luchtinlaatopeningen. In een eerder experimenteel onderzoek is namelijk gebleken dat de werking windbreekbaas mogelijk een rol kan spelen in het verkleinen van het risico op insleep via luchtinlaat. Het is echter nog niet duidelijk wat de relatieve risicovermindering van vogelgriepintroductie kan zijn in de praktijk. Dit is afhankelijk van factoren als de concentratie van vogelgriepvirus in wilde vogeluitwerpselen, vochtigheid van de mest, UV-straling en de overleving van het virus in de tijd na depositie onder invloed van de temperatuur. Het project maakt onderdeel uit van de Roadmap ‘Strategische aanpak vogelgriep’. Lees hier meer over de roadmap.

Status

Dit project is gestart, maar loopt vertraging op vanwege het coronavirus. Hierbij de laatste updates: