Roadmap 'Strategische aanpak vogelgriep'

Bestrijdingsplichtige hoogpathogene vogelgriep (HPAI) is een structurele dreiging voor de Nederlandse pluimveesector. Uitbraken leiden tot het voortijdig doden van dieren en hebben een grote impact op u als pluimveehouder en uw gezinsleden, op de bedrijfsvoering, op bedrijven in de directe omgeving en door de handelsbeperkingen op de gehele sector. Dierenwelzijn, economie en imago van de sector worden door de uitbraken negatief beïnvloed.

AVINED, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Dierenbescherming hebben daarom gezamenlijk een plan van aanpak ontwikkeld, genaamd: ‘Roadmap strategische aanpak vogelgriep’. Dit plan van aanpak heeft als doel het verkleinen van de risico’s op uitbraken van HPAI (hoog-pathogene aviaire influenza / vogelgriep) en de nadelige gevolgen hiervan.

Onderzoeksresultaten toegankelijk voor iedereen

De uitvoering van de roadmap is in volle gang. (Tussentijdse) onderzoeksresultaten en inzichten worden geplaatst op deze website, zodat de kennis voor iedereen toegankelijk is. Zo kunt u als pluimveehouder of erfbetreder zelf ook aan de slag om risico’s op uitbraken en eventuele gevolgen hiervan te verkleinen.

Via onderstaande links vindt u (tussentijdse) resultaten binnen vijf thema’s: 

  1. Preventieve maatregelen op het bedrijf
  2. Structuurmaatregelen om insleep uit de omgeving te verkleinen
  3. Vaccinatie: waarom het nu nog niet mogelijk is
  4. Gevolgen HPAI-uitbraak verkleinen op het bedrijf
  5. Gevolgen HPAI-uitbraak verkleinen via externe maatregelen

Van lasers tot vaccinatiestrategie

Met de roadmap is alle beschikbare kennis over HPAI bijeen gebracht. De roadmap beschrijft 28 concrete acties, zowel voor de korte als lange termijn. De acties zijn diverse. Van verbeteringen in biosecurity tot onderzoek naar de bruikbaarheid van bijvoorbeeld windbreekgaas en lasers om insleeprisico’s te verkleinen. Van een inventarisatie naar de mogelijkheden van een vaccinatiestrategie tot een plan van aanpak om via structuurmaatregelen insleep uit de omgeving te verkleinen. De aanpak gaat alleen over HPAI en beperkt zich tot de commerciële pluimveehouderij.

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u een specifieke vraag over een onderzoek? Neem dan contact op met AVINED (088 - 998 43 40, info@avined.nl).

Nieuws Roadmap

Het risico op vogelgriep is in de winter vier keer hoger dan in de zomer. Interventies gericht op het voorkomen van vogelgriep moeten dus met name gericht zijn op de winterperiode.

Tips over de inrichting van de uitloop en werkzame maatregelen om de kans op insleep van vogelgriep te verkleinen

De eerste analyse van de videobeelden van bezoek van wilde vogels aan de uitloop laten veelbelovende resultaten zien. Zonder gebruik van de laser wordt er vrijwel elke nacht bezoek van wilde eenden gezien.