Nieuws

Vogelgriep vastgesteld bij leghennenbedrijf in Lelystad (22 januari 2022)

In Lelystad (provincie Flevoland) is bij kippen op een leghennenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld, meldt het ministerie van LNV.

Toename van Mycoplasma gallisepticum, wees alert!

AVINED roept alle pluimveehouders op om alert te zijn op Mg en maatregelen te nemen om Mg buiten de deur te houden. Raadpleeg voor advies of bij twijfel uw dierenarts en laat uw dieren testen op Mg.

Stand van zaken vogelgriep (17 januari 2022)

In dit nieuwsbericht leest u over de stand van zaken: einde 16-weken-termijn: 15 februari, data intrekking beperkingsgebieden (let op: gewijzigd) en vogelgriepsituatie in Europa.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Procedures vervoer pluimvee of producten binnen 10-kilometerzones

Bij een uitbraak van hoogpathogene vogelgriep op een pluimveebedrijf wordt er een (beschermings- of) bewakingsgebied ingesteld. Binnen een gebied geldt een vervoersverbod van o.a. het vervoer van pluimvee, eieren, pluimveemest, strooisel, e.d. Hieronder vindt u een overzicht van de procedures die gevolgd moeten worden om toch pluimvee of producten van pluimvee het gebied uit te kunnen vervoeren. Het is echter een dynamisch overzicht, dat regelmatig wordt bijgewerkt met de actuele informatie.

(Beschermings- of) bewakingsgebied Blija
(Beschermings- of) bewakingsgebied Bentelo (Beschermings- of) bewakingsgebied Bocholt (België)
(Beschermings- of) bewakingsgebied Nieuwerbrug
(Beschermings- of) bewakingsgebied Lelystad
Vervoer vleeskuikens naar slachthuis Slachterij aangewezen (Klik hier voor de procedure) Slachterij aangewezen (Klik hier voor de procedure) Slachterij aangewezen (Klik hier voor de procedure) Slachterij aangewezen (Klik hier voor de procedure) Nog geen slachterij aangewezen, vervoersverbod actief.
Vervoer consumptie-eieren naar pakstation Pakstation en eierverwerker aangewezen > klik hier Pakstation en eierverwerker aangewezen > klik hier Pakstation en eierverwerker aangewezen > klik hier Pakstation en eierverwerker aangewezen > klik hier Nog geen pakstation/ eierverwerker aangewezen, vervoersverbod actief.
Verplaatsingen opfok(groot) ouderdieren of opfokleghennen Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied. Advies: start tijdig met aanvragen

Klik hier voor de procedure

Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied. Advies: start tijdig met aanvragen

Klik hier voor de procedure

Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied. Advies: start tijdig met aanvragen

Klik hier voor de procedure

Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied. Advies: start tijdig met aanvragen

Klik hier voor de procedure

Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied. Advies: start tijdig met aanvragen

Klik hier voor de procedure

Afvoer broedeieren naar broederij Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied. Advies: start tijdig met aanvragen. Afvoer van eieren kan via aangewezen eierverwerker en tussenstation

Klik hier voor de procedure

Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied. Advies: start tijdig met aanvragen. Afvoer van eieren kan via aangewezen eierverwerker en tussenstation

Klik hier voor de procedure

Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied. Advies: start tijdig met aanvragen. Afvoer van eieren kan via aangewezen eierverwerker en tussenstation

Klik hier voor de procedure

Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied. Advies: start tijdig met aanvragen. Afvoer van eieren kan via aangewezen eierverwerker en tussenstation

Klik hier voor de procedure

Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied. Advies: start tijdig met aanvragen. Afvoer van eieren kan via aangewezen eierverwerker en tussenstation

Klik hier voor de procedure

Aanvoer van dieren In principe wordt het gebied opgeheven na 30 dagen vanaf de dag dat de laatste besmetting in het gebied is vastgesteld / regeling is ingesteld. In principe wordt het gebied opgeheven na 30 dagen vanaf de dag dat de laatste besmetting in het gebied is vastgesteld / regeling is ingesteld. In principe wordt het gebied opgeheven na 30 dagen vanaf de dag dat de laatste besmetting in het gebied is vastgesteld / regeling is ingesteld. In principe wordt het gebied opgeheven na 30 dagen vanaf de dag dat de laatste besmetting in het gebied is vastgesteld / regeling is ingesteld. In principe wordt het gebied opgeheven na 30 dagen vanaf de dag dat de laatste besmetting in het gebied is vastgesteld / regeling is ingesteld.

Overige informatie

  • In principe wordt een (beschermings) of bewakingsgebied (= beperkingsgebied) weer vrijgegeven na 30 dagen vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld / regeling is ingesteld. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuwe geval van HPAI wordt aangetroffen. De regelgeving stelt dat een beschermingsgebied (3 km) na 21 dagen kan worden ingetrokken, waardoor er alleen een bewakingsgebied (10 km) overblijft. Een verschil is dat in een beschermingsgebied geen vervoer van pluimveevlees mogelijk is en in een bewakingsgebied wél. Een ander verschil dat verdwijnt, is dat vlees van een koppel uit een 3km gebied een alternatief merk moet dragen en niet de landsgrenzen mag verlaten zonder verhitting. Het ministerie van LNV zal, waar nodig, de beschermingsgebieden (3 km) opheffen na 21 dagen na reiniging en ontsmetting.
  • Hygiëneprotocollen: website van de NVWA
  • Beschermings- en bewakingsgebieden: website van RVO

Hoewel bovenstaande tabel ‘procedures vervoer pluimvee of producten’ met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend en kunnen gebruikers geen aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.