Nieuws

Update vogelgriep (23-09-2021)

Het risico voor de commerciële pluimveehouderij om besmet te raken met HPAI wordt ingeschat als medium. Vogeltrek komt weer op gang. Het beperkingsgebied Heeten wordt opgeheven met ingang van 24-09-21.

IKB PSB: Doorgeven wijzigingen in uw bedrijfsvoering

Het direct goed doorgeven van wijzigingen bespaart u tijd en moeite. Lees waar en hoe u wijzigingen in uw bedrijfsvoering correct kunt doorgeven.

IKB PSB: Uitvoeringsbesluit Corona en vogelgriep ingetrokken

Het uitvoeringsbesluit Corona en vogelgriep is ingetrokken. De Certificerende Instantie (CI) en de Controle Organisatie (CO) volgen weer de oorspronkelijke lijn voor de uitvoering van onder meer IKB PSB controles.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Procedures vervoer pluimvee of producten binnen 10-kilometerzones

Bij een uitbraak van hoogpathogene vogelgriep op een pluimveebedrijf wordt er een (beschermings- of) bewakingsgebied ingesteld. Binnen een gebied geldt een vervoersverbod van o.a. het vervoer van pluimvee, eieren, pluimveemest, strooisel, e.d. Hieronder vindt u een overzicht van de procedures die gevolgd moeten worden om toch pluimvee of producten van pluimvee het gebied uit te kunnen vervoeren. Het is echter een dynamisch overzicht, dat regelmatig wordt bijgewerkt met de actuele informatie.

(Beschermings- of) bewakingsgebied Heeten
Vervoer vleeskuikens naar slachthuis Mogelijk vanaf 27 augustus via NVWA-ontheffing en de aangewezen slachterijen

Klik hier voor de procedure

Vervoer consumptie-eieren naar pakstation Mogelijk vanaf 27 augustus via aangewezen pakstations (Gebr. Van Beek, Eiercentrale West Nederland en E. Buitenhuis), aangewezen eierverwerker (Bouwhuis Enthoven) en overslaglocatie.
Verplaatsingen opfok(groot) ouderdieren of opfokleghennen Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied. Advies: start tijdig met aanvragen

Klik hier voor de procedure

Afvoer broedeieren naar broederij Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied. Advies: start tijdig met aanvragen

Klik hier voor de procedure

Aanvoer van dieren In principe wordt het gebied opgeheven na 30 dagen vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld / regeling is ingesteld.

Overige informatie

  • In principe wordt een (beschermings) of bewakingsgebied weer vrijgegeven na 30 dagen vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld / regeling is ingesteld. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuwe geval van HPAI wordt aangetroffen. De regelgeving stelt dat een beschermingsgebied (3 km) na 21 dagen kan worden ingetrokken, waardoor er alleen een bewakingsgebied (10 km) overblijft. Het enige verschil is dat in een beschermingsgebied geen vervoer van pluimveevlees mogelijk is en in een bewakingsgebied wél. Het ministerie van LNV zal, waar nodig, de beschermingsgebieden (3 km) opheffen na 21 dagen na reiniging en ontsmetting.
  • Hygiëneprotocollen: website van de NVWA
  • Beschermings- en bewakingsgebieden: website van RVO

Hoewel bovenstaande tabel ‘procedures vervoer pluimvee of producten’ met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend en kunnen gebruikers geen aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.