Nieuws

Facturatie door AVINED op 21 april 2021

Rond 21 april worden de facturen vanuit AVINED verstuurd. Dit betekent dat u een factuur kunt verwachten voor een of meerdere van de onderstaande zaken. Mogelijk ontvangt u, als u deelnemer bent van QS, rond deze datum ook een factuur voor de QS deelnemersbijdrage 2021 (vanuit PLUIMNED). AVV onderzoeksbijdrage 2020 De onderzoeksbijdrage maakt onderzoek en

Effectiviteit ILT-vaccins onderzocht bij vleeskuikens

De GD heeft in opdracht van de pluimveesector de effectiviteit van twee commercieel beschikbare ILT-vaccins bij vleeskuikens onderzocht.

Belang goede bioveiligheid is bekend, maar vraagt wel maatwerk

De Universiteit Utrecht en de Gezondheidsdienst van Dieren (GD) voerden onderzoek uit naar mogelijke verbeteringen in bioveiligheid op (getroffen) risicobedrijven.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Procedures vervoer pluimvee of producten binnen 10-kilometerzones

Sinds 29 oktober zijn er verschillende pluimveebedrijven getroffen door hoogpathogene vogelgriep. Hierdoor zijn er diverse (beschermings- of) toezichtsgebieden ingesteld, rondom deze bedrijven. Binnen deze gebieden geldt een vervoersverbod van o.a. het vervoer van pluimvee, eieren, pluimveemest, strooisel, e.d. Hieronder vindt u een overzicht van de procedures die gevolgd moeten worden om toch pluimvee of producten van pluimvee het gebied uit te kunnen vervoeren. Het is echter een dynamisch overzicht, dat regelmatig wordt bijgewerkt met de actuele informatie.

Sint Oedenrode
Vervoer vleeskuikens naar slachthuis Mogelijk via NVWA-ontheffing en de aangewezen slachterijen

Klik hier voor de procedure

Vervoer consumptie-eieren naar pakstation Mogelijk via aangewezen pakstation en eierverwerkers. Geen ontheffing nodig.

Klik hier voor de aanwijzingen

Verplaatsingen opfok(groot) ouderdieren of opfokleghennen Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied. Advies: start tijdig met aanvragen

Klik hier voor de procedure

Afvoer broedeieren naar broederij Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied. Advies: start tijdig met aanvragen

Klik hier voor de procedure

Aanvoer van dieren In principe wordt het gebied opgeheven na 30 dagen vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld / regeling is ingesteld.

Overige informatie

  • In principe wordt een BT-gebied weer vrijgegeven na 30 dagen vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld / regeling is ingesteld. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuwe geval van HPAI wordt aangetroffen. De regelgeving stelt dat een B-gebied (3 km) na 21 dagen kan worden ingetrokken, waardoor er alleen een T-gebied (10 km) overblijft. Het enige verschil is dat in een B-gebied geen vervoer van pluimveevlees mogelijk is en ineen T-gebied wél. Het ministerie van LNV zal, waar nodig, de B-gebieden (3 km) opheffen na 21 dagen na reiniging en ontsmetting.
  • Hygiëneprotocollen: website van de NVWA
  • 10 kilometerzones: website van RVO

Hoewel bovenstaande tabel ‘procedures vervoer pluimvee of producten’ met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend en kunnen gebruikers geen aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.