Nieuws

Positieve resultaten veldproef vaccinatie vogelgriep (28 mei 2024)

In september 2023 zijn eendagskuikens in een veldproef gevaccineerd tegen vogelgriep. Uit de resultaten blijkt nu dat de twee geteste vaccins, acht weken na vaccinatie, effectief zijn.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Ophokplicht volledig ingetrokken (24 april 2024)

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten de ophokplicht voor pluimvee per direct in te trekken voor de Gelderse vallei en de Limburgse Peel.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Procedures vervoer pluimvee of producten binnen 10-kilometerzones

Bij een uitbraak van hoogpathogene vogelgriep op een pluimveebedrijf wordt er een (beschermings- of) bewakingsgebied ingesteld. Binnen een gebied geldt een vervoersverbod van o.a. het vervoer van pluimvee, eieren, pluimveemest, strooisel, e.d. Hieronder vindt u een overzicht van de procedures die gevolgd moeten worden om toch pluimvee of producten van pluimvee het gebied uit te kunnen vervoeren. Het is echter een dynamisch overzicht, dat regelmatig wordt bijgewerkt met de actuele informatie. De procedures en ontheffingen m.b.t. broedeieren, opfok dieren e.d. vindt u onderaan deze pagina.

Procedures en ontheffingen

 • Afvoer consumptie-eieren: Als de NVWA een overslaglocatie, pakstation en/of eiverwerker heeft aangewezen, is het vervoer van consumptie-eieren van pluimveebedrijven uit dit beperkingsgebied toegestaan. Normaal gesproken is dit 72 uur na het instellen van het beperkingsgebied. Klik hier voor de gepubliceerde aanwijzingen. Neem voor meer informatie contact op met een van de aangewezen pakstations of verwerkers.
 • Afvoer vleeskuikens: Als de NVWA slachterijen heeft aangewezen voor dit beperkingsgebied kunnen onder voorwaarden en met een ontheffing van de NVWA vleeskuikens afgevoerd worden.
 • Verplaatsingen opfok(groot) ouderdieren of opfokleghennen: in geval van welzijnsproblemen mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied. Advies: start tijdig met aanvragen. Klik hier voor de procedure.
 • Afvoer broedeieren naar broederij: mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied. Advies: start tijdig met aanvragen. Afvoer van eieren kan via aangewezen eierverwerker en tussenstation. Klik hier voor de procedure.
 • Aanvoer van dieren: is pas weer mogelijk nadat het gebied is ingetrokken. In principe wordt het gebied opgeheven na 30 dagen vanaf de dag dat de laatste besmetting in het gebied is vastgesteld / regeling is ingesteld.

Beperkingsgebieden

 • De actuele beschermings- en bewakingsgebieden kunt u vinden op de website van RVO.
 • De al bekende intrekkingsdata van de actuele beperkingsgebieden kunt u vinden op deze pagina.
  • In principe wordt een beperkingsgebied weer vrijgegeven na 30 dagen vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld / regeling is ingesteld en de eerste R&O heeft plaatsgevonden. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuwe HPAI-uitbraak wordt vastgesteld.
  • De regelgeving stelt dat een beschermingsgebied (3 km) na 21 dagen kan worden ingetrokken, waardoor er alleen een bewakingsgebied (10 km) overblijft. Een verschil is dat in een beschermingsgebied geen vervoer van pluimveevlees mogelijk is en in een bewakingsgebied wél. Een ander verschil dat verdwijnt, is dat vlees van een koppel uit een 3km gebied een alternatief merk moet dragen en niet de landsgrenzen mag verlaten zonder verhitting. Het ministerie van LNV zal, waar nodig, de beschermingsgebieden (3 km) opheffen na 21 dagen na de eerste reiniging en ontsmetting op het besmette bedrijf.
 • Hygiëneprotocollen: website van de NVWA

Hoewel bovenstaande overzicht ‘procedures vervoer pluimvee of producten’ met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend en kunnen gebruikers geen aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.