Nieuws

Stand van zaken vogelgriep in Europa (14 januari 2021)

Het vogelgriepvirus blijft nog steeds in de landen om ons heen opduiken. Zo meldt de OIE de afgelopen dagen nieuwe besmettingen in Duitsland, Hongarije en Italië.

Voortzetting collectief onderzoek in 2021

Op verzoek van de sector is voor de periode 2021-2027 een nieuwe algemeen verbindend verklaring (AVV) aangevraagd bij het ministerie van LNV.

Vogelgriep en IKB PSB - uitvoeringsbesluit ingesteld

Wij hebben u eerder al geïnformeerd over de situatie rondom vogelgriep. Aangezien de dreiging van vogelgriep groot blijft en de vogeltrek nog niet is voltooid, willen wij nogmaals enkele punten benadrukken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Procedures vervoer pluimvee of producten binnen 10-kilometerzones

Sinds 29 oktober zijn er verschillende pluimveebedrijven getroffen door hoogpathogene vogelgriep. Hierdoor zijn er diverse (beschermings- of) toezichtsgebieden ingesteld, rondom deze bedrijven. Binnen deze gebieden geldt een vervoersverbod van o.a. het vervoer van pluimvee, eieren, pluimveemest, strooisel, e.d. Hieronder vindt u een overzicht van de procedures die gevolgd moeten worden om toch pluimvee of producten van pluimvee het gebied uit te kunnen vervoeren. Het is echter een dynamisch overzicht, dat regelmatig wordt bijgewerkt met de actuele informatie.

Buitenpost Moergestel
Vervoer vleeskuikens naar slachthuis Mogelijk via NVWA-ontheffing en de aangewezen slachterijen

Klik hier voor de procedure

Mogelijk via NVWA-ontheffing en de aangewezen slachterijen

Klik hier voor de procedure

Vervoer consumptie-eieren naar pakstation Mogelijk via aangewezen pakstation. Geen ontheffing nodig.

Klik hier voor de aangewezen pakstation

Mogelijk via aangewezen pakstation. Geen ontheffing nodig.

Klik hier voor de aangewezen pakstation

Verplaatsingen opfok(groot) ouderdieren of opfokleghennen Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied. Advies: start tijdig met aanvragen

Klik hier voor de procedure

Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied. Advies: start tijdig met aanvragen

Klik hier voor de procedure

Afvoer broedeieren naar broederij Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied. Advies: start tijdig met aanvragen

Klik hier voor de procedure

Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied. Advies: start tijdig met aanvragen

Klik hier voor de procedure

Aanvoer van dieren In principe wordt het gebied opgeheven na 30 dagen vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld / regeling is ingesteld. In principe wordt het gebied opgeheven na 30 dagen vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld / regeling is ingesteld.

Overige informatie

  • In principe wordt een BT-gebied weer vrijgegeven na 30 dagen vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld / regeling is ingesteld. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuwe geval van HPAI wordt aangetroffen.
    • Buitenpost: 15 januari
    • Moergestel: B-gebied 29 januari, T-gebied 6 februari
      De regelgeving stelt dat een B-gebied (3 km) na 21 dagen kan worden ingetrokken, waardoor er alleen een T-gebied (10 km) overblijft. Het enige verschil is dat in een B-gebied geen vervoer van pluimveevlees mogelijk is en ineen T-gebied wél. Het ministerie van LNV zal, waar nodig, de B-gebieden (3 km) opheffen na 21 dagen na reiniging en ontsmetting.
  • Hygiëneprotocollen: website van de NVWA
  • 10 kilometerzones: website van RVO

Hoewel bovenstaande tabel ‘procedures vervoer pluimvee of producten’ met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend en kunnen gebruikers geen aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.