Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Procedure verplaatsingen opfok(groot) ouderdieren of opfokleghennen

De volgende procedure moet gevolgd worden om opfok(groot) ouderdieren of opfokleghennen te kunnen verplaatsen, vanuit een (beschermings- of) bewakingsgebied waar hoogpathogene vogelgriep is vastgesteld. Hiervoor moet een ontheffing worden verkregen van de NVWA. Er gelden wel enkele voorwaarden. Deze administratieve handelingen kunnen enige tijd duren. AVINED adviseert daarom om tijdig een aanvraag in te dienen bij de NVWA.

Procedure aanvragen ontheffing

Ontheffingen kunnen worden verkregen vanaf 14 dagen na instelling van een beperkingsgebied. Het aanvragen van de ontheffing kan via dit digitale formulier. Het formulier kan alleen ingevuld worden met e-herkenning. Dit geldt dus zowel voor de broederij/opfokorganisatie als voor de pluimveehouder.

Aanvragers
De aanvragers van de ontheffing zijn de broederij of opfokorganisatie en de pluimveehouder. Er is ook een mogelijkheid dat de pluimveehouder de broederij of opfokorganisatie machtigt om de aanvraag namens hem te doen (zie: hieronder het onderdeel machtiging). Als naast een pluimveehouder twee partijen bij de aanvraag betrokken zijn, is het verstandig dat de aanvragende partij tijdig alle gegevens voor de aanvraag krijgt van de tweede partij.

Aanvraagtijd
Er geldt een aanvraagtijd van 2 werkdagen, waarbij de aanvraag uiterlijk om 8:00 uur twee werkdagen voor gepland transport binnen moet zijn om in behandeling te nemen. Dit betekent dat een aanvraag voor 8:00 uur op maandag geldt voor transport op woensdag. Voor de pilotfase van de nieuwe procedure wordt een uitzondering gemaakt met betrekking tot de aanvraagtijd: In geval van PCR-onderzoek mogen deze uitslagen uiterlijk om 8:00 uur één werkdag voor het geplande transport nagezonden worden.

Machtiging
Er is een mogelijkheid om als broederij de volledige aanvraag ook namens de pluimveehouder te doen. Dit is mogelijk als de broederij of opfokorganisatie beschikt over een onderliggende originele verklaring, gedagtekend en ondertekend door de pluimveehouder, waarbij de pluimveehouder de broederij een machtiging geeft om namens hem/haar de gevraagde gegevens plus verklaring met gelijke strekking af te geven in het systeem. Let op! De machtigingen van de pluimveehouder aan de broederij moeten ten alle tijden door de NVWA opgevraagd en ingezien kunnen worden.

Voorwaarden opfokbedrijf in het beschermingsgebied (3 km)

Als het een opfokbedrijf betreft in het 3 kilometergebied (beschermingsgebied) dan gelden de volgende voorwaarden:

 • Hygiëneprotocol
 • Verzegelde voertuigen
 • 20 keelswabs per stal (monster kan door eigen dierenarts worden genomen, analyse door WBVR)
 • Klinische controle door NVWA vooraf
 • Eindbestemming is Nederland
 • Voorafgaand aan vervoer is het bestemmingsbedrijf leeg
 • Bestemmingsbedrijf wordt geblokkeerd voor 21 dagen (de dieren moeten 21 dagen op het bedrijf blijven, eventuele eieren mogen wel afgevoerd worden)
 • Wekelijks klinische controle door dierenarts

Voorwaarden opfokbedrijf in het bewakingsgebied (10 km)

Als het een opfokbedrijf betreft in het 10 kilometergebied, en niet in het 3 kilometergebied dan gelden de volgende voorwaarden:

 • Hygiëneprotocol
 • Voor bewakingsgebieden Gelderse Vallei geldt ook: 20 keelswabs per stal (monster kan door eigen dierenarts worden genomen, analyse door WBVR)
 • Klinische controle door NVWA vooraf
 • Eindbestemming is Nederland
 • Voorafgaand aan vervoer is het bestemmingsbedrijf leeg
 • Bestemmingsbedrijf wordt geblokkeerd voor 21 dagen (de dieren moeten 21 dagen op het bedrijf blijven, eventuele eieren mogen wel afgevoerd worden)
 • Wekelijks klinische controle door dierenarts

Bovenstaande voorwaarden maken onderdeel uit van Europese regelgeving (Verordening EU 2020/687, artikel 30 en 47). Als er aan de voorwaarden is voldaan, dan verleent de NVWA een ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied. Heeft u vragen over bovenstaande procedure, neem dan contact op met de NVWA.

 

Hoewel bovenstaande procedure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend en kunnen gebruikers geen aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.