Nieuws

Antibioticumgebruik 2022: rapport SDa

De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) heeft haar rapport over het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2022 gepubliceerd. De SDa meldt dat de verkoop van antibiotica aan landbouwhuisdieren in 2022 met 22,9% is gedaald.

Nieuwe benchmarkwaarden antibiotica voor kalkoenbedrijven

In 2021 is na overleg een gefaseerd voor het gebruik van antibiotica in de kalkoensector vastgesteld.

Cijfers gebruik antibiotica pluimveesector in 2022

AVINED heeft het jaarlijkse rapport over het antibioticumgebruik in de pluimveesector gepubliceerd en een korte samenvatting hiervan. Het rapport is opgesteld door de Gezondheidsdienst voor Dieren in opdracht van AVINED.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Zelfcontrole antibiotica pluimveevleessector

Bedrijven in de pluimveevleessector kunnen zich aanmelden voor deelname aan het AVINED programma voor zelfcontrole antibiotica pluimveevlees. Het doel van dit programma is om bij te dragen aan een betrouwbare registratie en een correct gebruik van antibiotica in de pluimveevleessector. Zelfcontrole op kritische stoffen is een wettelijke verplichting (Regeling diergeneesmiddelen). In IKB Kip is deelname aan een zelfcontroleprogramma verplicht gesteld per 1 mei 2016. Het AVINED-programma zelfcontrole is gericht op de controle op het gebruik en de registratie van antibiotica bij vleeskuikenbedrijven, fokbedrijven, opfokbedrijven en vermeerderingsbedrijven in de vleessector.

In deze flyer leest u meer over de werkwijze van het zelfcontrole programma. AVINED laat bij deelnemende bedrijven (steekproefsgewijs) door Kiwa VERIN veer- en mestmonsters nemen. De monsters worden geanalyseerd op aanwezigheid van antibiotica door het laboratorium DUCARES. Als antibiotica worden aangetroffen, wordt gekeken of deze zijn geregistreerd door de dierenarts in de databank CRA. Als de aangetroffen antibiotica niet zijn geregistreerd, kan dit een fout zijn van de dierenarts of een niet geoorloofd gebruik van antibiotica. In het laatste geval worden bedrijven gemeld bij de NVWA en bij IKB Kip. Verboden antibiotica worden onmiddellijk gemeld bij de NVWA.

In het programma zelfcontrole antibiotica 2023 vindt u:

  • een verdere toelichting op het programma
  • een deelnemersovereenkomst
  • de juridische tekst van het programma

Deelname

Bedrijven in de pluimveevleessector kunnen zich aanmelden via ‘Mijn AVINED’ rechtsboven op deze site.

  • Log in op ‘Mijn AVINED’ met uw huidige KIP-gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Ga naar Registraties/Privacy
  • Vul bij de vraag ‘Deelname zelfcontrole’ het antwoord ‘Ja’ in.

Let op: als u zich registreert voor deelname, dan gaat u akkoord met de deelnamevoorwaarden en de kosten van het zelfcontroleprogramma. Lees de deelnemersvoorwaarden goed.

Tarieven

Deelname aan het programma van AVINED kost € 205 per kipnummer. Bedrijven die deelnemen aan het kwaliteitsprogramma IKB Kip zijn goedkoper uit. Deze bedrijven betalen € 115 per kipnummer. IKB Kip bedrijven betalen minder omdat deze bedrijven en hun dierenartsen al uitvoerig administratief worden gecontroleerd op een juiste registratie van antibiotica. Er is meer bekend over deze bedrijven. Hierdoor kan gerichter worden gecontroleerd.

Downloads

Flyer werkwijze zelfcontrole antibiotica
Deelnemersovereenkomst programma zelfcontrole pluimvee
Algemene Voorwaarden zelfcontrole pluimvee