Nieuws

NIEUW: leidraad verbeterplan antibioticagebruik in de legsector, focus colistine

AVINED heeft voor de legpluimveesector een leidraad ontwikkeld voor een verbeterplan bij de inzet van tweede en derde keus middelen, met extra aandacht voor het gebruik van colistine.

Facturatie door AVINED

Deze week worden de jaarlijkse facturen verstuurd voor de databases voor identificatie en registratie, antibioticaregistratie en registratie van salmonella-uitslagen.

Start centrale registratie antibioticaleveringen in de eendensector

Vanaf 1 juli gaan dierenartsen de antibioticaleveringen in de eendensector registreren in de antibioticadatabase van de pluimveesector.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Zelfcontrole antibiotica pluimveevleessector

Bedrijven in de pluimveevleessector kunnen zich aanmelden voor deelname aan het AVINED programma voor zelfcontrole antibiotica pluimveevlees. Het doel van dit programma is om bij te dragen aan een betrouwbare registratie en een correct gebruik van antibiotica in de pluimveevleessector. Zelfcontrole op kritische stoffen is een wettelijke verplichting (Regeling diergeneesmiddelen). In IKB Kip is deelname aan een zelfcontroleprogramma verplicht gesteld per 1 mei 2016. Het AVINED-programma zelfcontrole is gericht op de controle op het gebruik en de registratie van antibiotica bij vleeskuikenbedrijven, fokbedrijven, opfokbedrijven en vermeerderingsbedrijven in de vleessector.

In deze flyer leest u meer over de werkwijze van het zelfcontrole programma. AVINED laat bij deelnemende bedrijven (steekproefsgewijs) door Kiwa VERIN veer- en mestmonsters nemen. De monsters worden geanalyseerd op aanwezigheid van antibiotica door het laboratorium DUCARES. Als antibiotica worden aangetroffen, wordt gekeken of deze zijn geregistreerd door de dierenarts in de databank CRA. Als de aangetroffen antibiotica niet zijn geregistreerd, kan dit een fout zijn van de dierenarts of een niet geoorloofd gebruik van antibiotica. In het laatste geval worden bedrijven gemeld bij de NVWA en bij IKB Kip. Verboden antibiotica worden onmiddellijk gemeld bij de NVWA.

In het programma zelfcontrole antibiotica pluimveesector voor 2021 vindt u:

  • een verdere toelichting op het programma
  • een deelnemersovereenkomst
  • de juridische tekst van het programma

Deelname

Bedrijven in de pluimveevleessector kunnen zich aanmelden via ‘Mijn AVINED’ rechtsboven op deze site.

  • Log in op ‘Mijn AVINED’ met uw huidige KIP-gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Ga naar Registraties/Privacy
  • Vul bij de vraag ‘Deelname zelfcontrole’ het antwoord ‘Ja’ in.

Let op: als u zich registreert voor deelname, dan gaat u akkoord met de deelnamevoorwaarden en de kosten van het zelfcontroleprogramma. Lees de deelnemersvoorwaarden goed.

Tarieven

Deelname aan het programma van AVINED kost € 205 per kipnummer. Bedrijven die deelnemen aan het kwaliteitsprogramma IKB Kip zijn goedkoper uit. Deze bedrijven betalen € 115 per kipnummer. IKB Kip bedrijven betalen minder omdat deze bedrijven en hun dierenartsen al uitvoerig administratief worden gecontroleerd op een juiste registratie van antibiotica. Er is meer bekend over deze bedrijven. Hierdoor kan gerichter worden gecontroleerd.

Downloads

Flyer werkwijze zelfcontrole antibiotica
Deelnemersovereenkomst programma zelfcontrole
Werkprogramma zelfcontrole antibiotica 2021