Nieuws

Facturatie door AVINED op 21 april 2021

Rond 21 april worden de facturen vanuit AVINED verstuurd. Dit betekent dat u een factuur kunt verwachten voor een of meerdere van de onderstaande zaken. Mogelijk ontvangt u, als u deelnemer bent van QS, rond deze datum ook een factuur voor de QS deelnemersbijdrage 2021 (vanuit PLUIMNED). AVV onderzoeksbijdrage 2020 De onderzoeksbijdrage maakt onderzoek en

Jaarlijkse sectorrapportage antibiotica gepubliceerd

De antibioticarapportage voor 2020 van AVINED is weer gepubliceerd.

Benchmarkrapporten antibiotica vernieuwd

Jaarlijks ontvangt u van AVINED een benchmarkrapport over het antibioticagebruik op uw bedrijf. AVINED heeft deze rapportages vernieuwd.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Zelfcontrole antibiotica pluimveevleessector

Bedrijven in de pluimveevleessector kunnen zich aanmelden voor deelname aan het AVINED programma voor zelfcontrole antibiotica pluimveevlees. Het doel van dit programma is om bij te dragen aan een betrouwbare registratie en een correct gebruik van antibiotica in de pluimveevleessector. Zelfcontrole op kritische stoffen is een wettelijke verplichting (Regeling diergeneesmiddelen). In IKB Kip is deelname aan een zelfcontroleprogramma verplicht gesteld per 1 mei 2016. Het AVINED-programma zelfcontrole is gericht op de controle op het gebruik en de registratie van antibiotica bij vleeskuikenbedrijven, fokbedrijven, opfokbedrijven en vermeerderingsbedrijven in de vleessector.

In deze flyer leest u meer over de werkwijze van het zelfcontrole programma. AVINED laat bij deelnemende bedrijven (steekproefsgewijs) door Kiwa VERIN veer- en mestmonsters nemen. De monsters worden geanalyseerd op aanwezigheid van antibiotica door het laboratorium DUCARES. Als antibiotica worden aangetroffen, wordt gekeken of deze zijn geregistreerd door de dierenarts in de databank CRA. Als de aangetroffen antibiotica niet zijn geregistreerd, kan dit een fout zijn van de dierenarts of een niet geoorloofd gebruik van antibiotica. In het laatste geval worden bedrijven gemeld bij de NVWA en bij IKB Kip. Verboden antibiotica worden onmiddellijk gemeld bij de NVWA.

In het programma zelfcontrole antibiotica pluimveesector voor 2020 vindt u:

  • een verdere toelichting op het programma
  • een deelnemersovereenkomst
  • de juridische tekst van het programma

Deelname

Bedrijven in de pluimveevleessector kunnen zich aanmelden via ‘Mijn AVINED’ rechtsboven op deze site.

  • Log in op ‘Mijn AVINED’ met uw huidige KIP-gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Ga naar Registraties/Privacy
  • Vul bij de vraag ‘Deelname zelfcontrole’ het antwoord ‘Ja’ in.

Let op: als u zich registreert voor deelname, dan gaat u akkoord met de deelnamevoorwaarden en de kosten van het zelfcontroleprogramma. Lees de deelnemersvoorwaarden goed.

Tarieven

Deelname aan het programma van AVINED kost € 205 per kipnummer. Bedrijven die deelnemen aan het kwaliteitsprogramma IKB Kip zijn goedkoper uit. Deze bedrijven betalen € 115 per kipnummer. IKB Kip bedrijven betalen minder omdat deze bedrijven en hun dierenartsen al uitvoerig administratief worden gecontroleerd op een juiste registratie van antibiotica. Er is meer bekend over deze bedrijven. Hierdoor kan gerichter worden gecontroleerd.

Downloads

Flyer werkwijze zelfcontrole antibiotica
Deelnemersovereenkomst programma zelfcontrole
Werkprogramma zelfcontrole antibiotica 2020