Nieuws

Antibioticumgebruik 2022: rapport SDa

De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) heeft haar rapport over het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2022 gepubliceerd. De SDa meldt dat de verkoop van antibiotica aan landbouwhuisdieren in 2022 met 22,9% is gedaald.

Nieuwe benchmarkwaarden antibiotica voor kalkoenbedrijven

In 2021 is na overleg een gefaseerd voor het gebruik van antibiotica in de kalkoensector vastgesteld.

Cijfers gebruik antibiotica pluimveesector in 2022

AVINED heeft het jaarlijkse rapport over het antibioticumgebruik in de pluimveesector gepubliceerd en een korte samenvatting hiervan. Het rapport is opgesteld door de Gezondheidsdienst voor Dieren in opdracht van AVINED.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Rekenmethode

Er zijn verschillende methoden voor het berekenen van antibiotica. De pluimveesector gebruikt een methode die door de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit is goedgekeurd. De methode is uitgebreid vastgelegd in een technische Standard Operating Procedure.

Samenvatting rekenmethode

Het gebruik van antibiotica wordt weergegeven in dierdagdoseringen: DDDA (Defined Daily Dose Animal) en kort samengevat is de berekening als volgt:

  • De periode en de eenheid, waarover het DDDA-getal wordt berekend, wordt bepaald (bijv. alle koppels in het afgelopen jaar).
  • Per behandeling per stalkoppel wordt het aantal behandelbare dierdagen berekend.
  • Neem de aantallen verpakking(en) en reken met de SDa normdosering voor de betreffende verpakking uit hoeveel kg pluimvee daarmee behandeld kan worden. Dit heet het aantal behandelbare kg doeldier.
  • Corrigeer het aantal behandelbare kilogrammen doeldier door te delen door het behandelgewicht. Dit is dan het aantal behandelde dierdagen.
  • Per stalkoppel wordt het aantal levensdagen berekend: dit is het aantal aanwezige vleeskuikens x het aantal dagen dat de vleeskuikens aanwezig waren.
  • Alle behandelde dierdagen worden bij elkaar opgeteld (voor een stalkoppel, voor het hele bedrijf en voor een bepaalde periode) en alle levensdagen worden bij elkaar opgeteld.
  • Deel het aantal behandelde dierdagen  door het aantal levensdagen en vermenigvuldig dit met 365.

Downloads

Rekenmethode antibiotica: Standard Operating Procedure