Nieuws

Colistinegebruik gedaald, aandacht blijft belangrijk

Al jaren is het gebruik van antibiotica in de legsector erg laag met een DDDA getal ruim onder de 2.

Lager gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2021

De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) rapporteert jaarlijks over het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren.

Sectorrapportage antibiotica 2021 gepubliceerd

Jaarlijks rapporteert de pluimveesector het antibioticagebruik van de verschillende (deel)sectoren. Het gebruik van antibiotica is wederom gedaald in de vleeskuiken- en legsector.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Rekenmethode

Er zijn verschillende methoden voor het berekenen van antibiotica. De pluimveesector gebruikt een methode die door de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit is goedgekeurd. De methode is uitgebreid vastgelegd in een technische Standard Operating Procedure.

Samenvatting rekenmethode

Het gebruik van antibiotica wordt weergegeven in dierdagdoseringen: DDDA (Defined Daily Dose Animal) en kort samengevat is de berekening als volgt:

  • De periode en de eenheid, waarover het DDDA-getal wordt berekend, wordt bepaald (bijv. alle koppels in het afgelopen jaar).
  • Per behandeling per stalkoppel wordt het aantal behandelbare dierdagen berekend.
  • Neem de aantallen verpakking(en) en reken met de SDa normdosering voor de betreffende verpakking uit hoeveel kg pluimvee daarmee behandeld kan worden. Dit heet het aantal behandelbare kg doeldier.
  • Corrigeer het aantal behandelbare kilogrammen doeldier door te delen door het behandelgewicht. Dit is dan het aantal behandelde dierdagen.
  • Per stalkoppel wordt het aantal levensdagen berekend: dit is het aantal aanwezige vleeskuikens x het aantal dagen dat de vleeskuikens aanwezig waren.
  • Alle behandelde dierdagen worden bij elkaar opgeteld (voor een stalkoppel, voor het hele bedrijf en voor een bepaalde periode) en alle levensdagen worden bij elkaar opgeteld.
  • Deel het aantal behandelde dierdagen  door het aantal levensdagen en vermenigvuldig dit met 365.

Downloads

Rekenmethode antibiotica: Standard Operating Procedure