Nieuws

Facturatie door AVINED op 21 april 2021

Rond 21 april worden de facturen vanuit AVINED verstuurd. Dit betekent dat u een factuur kunt verwachten voor een of meerdere van de onderstaande zaken. Mogelijk ontvangt u, als u deelnemer bent van QS, rond deze datum ook een factuur voor de QS deelnemersbijdrage 2021 (vanuit PLUIMNED). AVV onderzoeksbijdrage 2020 De onderzoeksbijdrage maakt onderzoek en

Jaarlijkse sectorrapportage antibiotica gepubliceerd

De antibioticarapportage voor 2020 van AVINED is weer gepubliceerd.

Benchmarkrapporten antibiotica vernieuwd

Jaarlijks ontvangt u van AVINED een benchmarkrapport over het antibioticagebruik op uw bedrijf. AVINED heeft deze rapportages vernieuwd.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Rekenmethode

Er zijn verschillende methoden voor het berekenen van antibiotica. De pluimveesector gebruikt een methode die door de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit is goedgekeurd. De methode is uitgebreid vastgelegd in een technische Standard Operating Procedure.

Samenvatting rekenmethode

Het gebruik van antibiotica wordt weergegeven in dierdagdoseringen: DDDA (Defined Daily Dose Animal) en kort samengevat is de berekening als volgt:

  • De periode en de eenheid, waarover het DDDA-getal wordt berekend, wordt bepaald (bijv. alle koppels in het afgelopen jaar).
  • Per behandeling per stalkoppel wordt het aantal behandelbare dierdagen berekend.
  • Neem de aantallen verpakking(en) en reken met de SDa normdosering voor de betreffende verpakking uit hoeveel kg pluimvee daarmee behandeld kan worden. Dit heet het aantal behandelbare kg doeldier.
  • Corrigeer het aantal behandelbare kilogrammen doeldier door te delen door het behandelgewicht. Dit is dan het aantal behandelde dierdagen.
  • Per stalkoppel wordt het aantal levensdagen berekend: dit is het aantal aanwezige vleeskuikens x het aantal dagen dat de vleeskuikens aanwezig waren.
  • Alle behandelde dierdagen worden bij elkaar opgeteld (voor een stalkoppel, voor het hele bedrijf en voor een bepaalde periode) en alle levensdagen worden bij elkaar opgeteld.
  • Deel het aantal behandelde dierdagen  door het aantal levensdagen en vermenigvuldig dit met 365.

Downloads

Rekenmethode antibiotica: Standard Operating Procedure