Nieuws

Deelname zelfcontrole vleessector

Het goed registreren van antibiotica belangrijk. Zo wordt gewaarborgd dat antibiotica zorgvuldig en op de juiste manier wordt ingezet. Het programma zelfcontrole antibiotica geeft hier invulling aan.

Terugdringen colistinegebruik in de legsector

Al jaren is het gebruik van antibiotica in de legsector erg laag. Toch is er aandacht nodig voor het antibioticagebruik in deze sector. Er wordt namelijk relatief veel colistine gebruikt.

Benchmarkrapporten antibiotica zijn vernieuwd

Elk kwartaal ontvangt u van AVINED een benchmarkrapport over het antibioticagebruik op uw bedrijf. In samenwerking met een aantal van uw collega-vleeskuikenhouders heeft AVINED de rapportages vernieuwd.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Rekenmethode

Er zijn verschillende methoden voor het berekenen van antibiotica. De pluimveesector gebruikt een methode die door de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit is goedgekeurd. De methode is uitgebreid vastgelegd in een technische Standard Operating Procedure.

Samenvatting rekenmethode

Het gebruik van antibiotica wordt weergegeven in dierdagdoseringen: DDDA (Defined Daily Dose Animal) en kort samengevat is de berekening als volgt:

  • De periode en de eenheid, waarover het DDDA-getal wordt berekend, wordt bepaald (bijv. alle koppels in het afgelopen jaar).
  • Per behandeling per stalkoppel wordt het aantal behandelbare dierdagen berekend.
  • Neem de aantallen verpakking(en) en reken met de SDa normdosering voor de betreffende verpakking uit hoeveel kg pluimvee daarmee behandeld kan worden. Dit heet het aantal behandelbare kg doeldier.
  • Corrigeer het aantal behandelbare kilogrammen doeldier door te delen door het behandelgewicht. Dit is dan het aantal behandelde dierdagen.
  • Per stalkoppel wordt het aantal levensdagen berekend: dit is het aantal aanwezige vleeskuikens x het aantal dagen dat de vleeskuikens aanwezig waren.
  • Alle behandelde dierdagen worden bij elkaar opgeteld (voor een stalkoppel, voor het hele bedrijf en voor een bepaalde periode) en alle levensdagen worden bij elkaar opgeteld.
  • Deel het aantal behandelde dierdagen  door het aantal levensdagen en vermenigvuldig dit met 365.

Downloads

Rekenmethode antibiotica: Standard Operating Procedure