Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Handhavingsgrens vangletsel verlaagd naar 1 procent

21 december 2023

NVWA verlaagt de handhavingsgrens voor vangletsel van 2 naar 1 procent

Al langere tijd streeft de pluimveesector ernaar om vang- en letselschade tot een minimum te beperken. Dit komt de laatste jaren ook in de cijfers tot uiting: steeds meer pluimveehouders leveren hun koppels af onder de handhavingsgrens van 2%. De pluimveesector is trots dat zij deze daling heeft bewerkstelligd door middel van continue investering om dit proces goed geborgd vorm te geven. Zij heeft er dan ook grote moeite mee dat de pluimveesector in deze door de NVWA wordt “beloond” met een wijziging van dit beleid middels een reductie van de handhavingsgrens van maar liefst 50%.

Ondanks oproepen van de pluimveesector om geen wijzigingen door te voeren als er nog geen nieuwe extra interventiemogelijkheden zijn, heeft de NVWA besloten dat de handhavingsgrens per 1 januari 2024 wordt verlaagd naar 1%. Indien deze wordt overschreden kan dit zowel een boete voor de pluimveehouder als voor de vang- en laadploeg opleveren.

Gezien het gewijzigde NVWA-beleid roept AVINED iedere betrokkene op om het gehele vang- en laadproces nog eens goed onder de loep te nemen en waar mogelijk dit samen te optimaliseren.

Daarbij kunt u denken aan:

  • Werk met een IKB PSB-gecertificeerde vangploeg
  • Zet de dieren op tijd nuchter
  • Zorg ervoor dat er voldoende rust is in de stal
  • Zorg ervoor dat de stal goed verduisterd kan worden en dat er voldoende vanglampen zijn
  • Stem de vang- en laadtijd goed af en zorg, met de slachterij voor voldoende containers/kratten
  • Selecteer transport onwaardige dieren van tevoren uit
  • Zorg voor de juiste arbeidsomstandigheden tijdens het vangen
  • Blijf waakzaam op bedrijfshygiëne

Ook loopt er nog, mede door AVINED gefinancierd onderzoek naar oorzaken van én oplossingen voor vangletsel in de pluimveehouderij. De resultaten daarvan worden gecommuniceerd zodra het onderzoek afgerond is.