Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Stand van zaken vogelgriep (4 februari 2022)

4 februari 2022

Intrekkingsdata beperkingsgebieden (10 km) en regio 10 Ede

  • Een beperkingsgebied (10 km) kan worden vrijgegeven vanaf 30 dagen nadat de besmetting is vastgesteld én de eerste R&O op het bedrijf heeft plaatsgevonden. Voorwaarde is dat in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen.
  • Regio 10 rond Ede wordt na 14 dagen vrijgegeven, ook onder voorbehoud van nieuwe HPAI-uitbraken.
  • Let op: voor gebied Lelystad telt de intrekkingsdatum van het beperkingsgebied alleen voor het (kleine) deel dat geen overlap heeft met andere beperkingsgebieden.
  • De intrekkingsdata voor Biddinghuizen, Vuren Zeewolde en Hierden volgen binnenkort.

Voor de huidige beperkingsgebieden (10 km) en regio 10 rond Ede gelden in principe de volgende data.

Beperkingsgebied (10 km) Datum intrekking
Blija 05-02-2022
Bentelo 05-02-2022
Bocholt (België) 05-02-2022
Regio 10 Ede (niet 10 km gebied) 08-02-2022
Nieuwerbrug 14-02-2022
Lelystad 23-02-2022 (deels)
Willemstad 24-02-2022
Grootschermer 25-02-2022
Ede 25-02-2022

 

Afvoermogelijkheden beperkingsgebied Vuren

  • Afvoer consumptie-eieren: met ingang van 4 februari 2022 kunnen consumptie-eieren door een Nederlands aangewezen pakstation of eierverwerker via een aangewezen overslaglocatie (tussenstation) worden afgevoerd. : Klik hier voor de aanwijzingen in het beperkingsgebied Vuren. Neem voor meer informatie contact op met een van de aangewezen pakstations of verwerkers.
  • Afvoer vleeskuikens: de NVWA heeft slachterijen voor het gebied Biddinghuizen aangewezen. Dit betekent dat onder voorwaarden en met een ontheffing van de NVWA vleeskuikens afgevoerd kunnen worden. Op de site van AVINED staat hoe u een ontheffing kunt aanvragen.
  • Verplaatsen opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen: verplaatsing is mogelijk vanaf twee weken na de (laatste) uitbraak in het gebied Biddinghuizen met een ontheffing van de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: begin tijdig met de procedure.
  • Afvoer van broedeieren: afvoer van broedeieren naar een broederij is mogelijk vanaf twee weken na de (laatste) uitbraak in het gebied Vuren met een ontheffing van de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: begin tijdig met de procedure. Afvoer van broedeieren naar een aangewezen eierverwerker kan vanaf 2 februari 2022 via de aangewezen overslaglocatie. Klik hier voor de aanwijzingen in het beperkingsgebied Vuren.

Aanwijzingen beperkingsgebieden Zeewolde en Hierden

Als de uitslagen van de screening van de pluimveebedrijven in de 3 km gebieden rond Zeewolde en Hierden gereed zijn en geen nieuwe vogelgriepbesmettingen zijn gevonden, dan zullen de aanwijzingen van de pakstations, eierverwerkers en overslaglocatie maandag gereed worden. Afvoer van eieren uit deze 10 km gebieden zal dan maandag mogelijk worden.

Huisverkoop eieren niet toegestaan in beperkingsgebied

AVINED ontvangt regelmatig vragen over de huisverkoop van eieren in een beperkingsgebied. De verkoop van eieren is niet verboden in het beperkingsgebied, maar het vervoer van eieren vanuit een inrichting waar gevogelte wordt gehouden wél. Als er een ei uit de automaat of boerderijwinkel wordt gehaald en van het erf afgehaald wordt, dan is er sprake van ‘vervoer van eieren’. De verkoop van eieren in een beperkingsgebied die afkomstig zijn van buiten een gebied is om dezelfde reden niet toegestaan. Kortom, uw eierautomaat of boerderijwinkel kan niet gebruikt worden voor de verkoop van eieren in het beperkingsgebied. Ook niet als de verkoop aan de rand van de openbare weg plaatsvindt.