Programma zelfcontrole antibiotica pluimveevleessector

Hoe kunt u deelnemen aan het AVINED-programma?
Vanaf 19 april 2016 kunt u deelnemen aan het programma zelfcontrole antibiotica pluimveevleessector van AVINED. U kunt zich aanmelden via ‘Mijn AVINED’ rechtsboven op deze site.

  • Log in op 'Mijn AVINED' met uw huidige KIP-gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Ga naar Registraties/Privacy
  • Vul bij de vraag 'Deelname zelfcontrole' het antwoord 'Ja' in.

Let op: als u zich registreert voor deelname, dan gaat u akkoord met de deelnamevoorwaarden en de kosten van het zelfcontroleprogrammaLees de voorwaarden en het programma goed.

Waarom zelfcontrole?
Zelfcontrole op kritische stoffen is een wettelijke verplichting (Regeling diergeneesmiddelen). De NVWA zal binnenkort bij veehouderijbedrijven gaan handhaven op deze verplichting. De NVWA kan een stevige bestuurlijke boete opleggen aan bedrijven die niet deelnemen aan een zelfcontroleprogramma. In IKB Kip is deelname aan een zelfcontroleprogramma verplicht gesteld per 1 mei 2016. Het bestuur van AVINED vindt het belangrijk om extra garanties te geven dat het gebruik van antibiotica in de pluimveesector correct is en dat antibiotica correct worden geregistreerd in de centrale database. Het AVINED-programma zelfcontrole is gericht op het gebruik en de registratie van antibiotica bij vleeskuikenbedrijven, fokbedrijven, opfokbedrijven en vermeerderingsbedrijven in de vleessector. Bedrijven die deelnemen, voldoen aan de verplichting om aan zelfcontrole te doen. U hoeft dan verder geen actie meer te ondernemen.

Wat kost zelfcontrole?
Deelname aan het programma van AVINED kost € 205 per kipnummer. Bedrijven die deelnemen aan het kwaliteitsprogramma IKB Kip zijn goedkoper uit. Deze bedrijven betalen € 115 per kipnummer. IKB Kip bedrijven betalen minder omdat deze bedrijven en hun dierenartsen al uitvoerig administratief worden gecontroleerd op een juiste registratie van antibiotica. Er is meer bekend over deze bedrijven. Hierdoor kan gerichter worden gecontroleerd.

Wat houdt het AVINED programma in?
AVINED laat monsters nemen op een deel van de geregistreerde bedrijven. Er worden diverse monsters genomen (waaronder veer- en mestmonsters).  De monsters worden geanalyseerd op aanwezigheid van antibiotica door het geaccrediteerde laboratorium DUCARES. Als antibiotica worden aangetroffen, wordt gekeken of deze zijn geregistreerd door de dierenarts in de databank CRA.  Als de aangetroffen antibiotica niet zijn geregistreerd, kan dit een fout zijn van de dierenarts of een niet geoorloofd gebruik van antibiotica.

Wat gebeurt er met positieve uitslagen?
Als in een monster antibiotica zijn aangetroffen, die niet door de dierenarts in de database CRA zijn geregistreerd, dan wordt de pluimveehouder gevraagd aan te tonen dat zijn dierenarts dit antibioticum heeft geleverd. Als de pluimveehouder dit kan aantonen, is er sprake van een registratiefout door de dierenarts. Kan de pluimveehouder dit niet aantonen, dan wordt de pluimveehouder gemeld aan de NVWA. Als middelen worden aangetroffen die verboden zijn voor gebruik in de veehouderij, dan wordt dit onmiddellijk doorgegeven aan de NVWA.