Nieuws

Colistinegebruik gedaald, aandacht blijft belangrijk

Al jaren is het gebruik van antibiotica in de legsector erg laag met een DDDA getal ruim onder de 2.

Lager gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2021

De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) rapporteert jaarlijks over het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren.

Sectorrapportage antibiotica 2021 gepubliceerd

Jaarlijks rapporteert de pluimveesector het antibioticagebruik van de verschillende (deel)sectoren. Het gebruik van antibiotica is wederom gedaald in de vleeskuiken- en legsector.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Werkgroep antibiotica pluimveesector

De antibiotica aanpak in de pluimveesector wordt vanaf de start in 2008 vormgegeven en begeleid door een AVINED-werkgroep. De werkgroep stelt plannen op, begeleidt de uitvoering van de plannen en evalueert de aanpak. De werkgroep adviseert het bestuur van AVINED, waarna de plannen worden afgestemd met de overheid.

Dick Schieven NVP
Aalt den Herder NVP
Ernest Bokkers LTO/NOP
Kees Koolen LTO/NOP, vleeskuikens
Michel Banning LTO/NOP, opfok en VB
Dirk van der Sterren LTO/NOP, kalkoenen
Frederiek Claeys COBK / fokkerij
Johan Kollenstart COBK
Peter Vesseur NEPLUVI
Roelof Dees NEPLUVI
Clara Hagen Anevei
Steven Borgijink NEVEDI
Maarten van den Berg KNMvD
Marij Fermont KNMvD
Teus Kreuger KNMvD
Jeanine Wiegel GD
Erik de Jonge AVINED
Sanne van Zanen AVINED

 

De werkgroep antibiotica heeft ook twee subwerkgroepen: één voor de aanpak in de kalkoensector en één voor de aanpak bij de opfokbedrijven in de vleessector.