Thema's

Het bevorderen van een duurzame concurrentiepositie van de pluimveesector staat centraal bij de activiteiten van AVINED, OVONED en PLUIMNED.

Om veilig en gezond pluimveevlees en eieren(producten) te kunnen realiseren hebben we uw vakkennis, ogen en oren nodig.

AVINED voert namens de organisaties in de pluimveesector verschillende taken uit rond vogelgriep, zoals informatievoorziening naar bedrijven, het opstellen van hygiëne protocollen en afstemming met LNV en de NVWA over knelpunten.

Diergezondheid is een belangrijk aandachtspunt voor voedselveiligheid en dierwelzijn. Hierin ligt de focus op preventie van met name infectieziekten.

Om de antibioticaresistentie te verminderen, wil de pluimveesector het gebruik van antibiotica flink verminderen.

Voedselveiligheid is een van de belangrijkste speerpunten in de pluimveesector. Onder voedselveiligheid valt:

Salmonella aanpak speelt een grote rol in voedselveiligheid in de pluimveesector.

Bedrijfshygiëne is een belangrijk aandachtspunt voor diergezondheid en voedselveiligheid. Het voorkómen van dierziekten is voor elk bedrijf en de sector als geheel van het grootste belang.

I&R

Het Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) vormt in Nederland de officiële bedrijfsdatabank voor de pluimveesector.

VKI

Slachtpluimvee moet voorzien zijn van voedselketeninformatie (VKI).

IKB (Integrale Keten Beheersing) zorgt voor extra borging van de productie van IKB eieren en pluimveevlees. 

Nieuws

 • 08 nov

  Nieuwsbrief AVINED - Nr 7.

  • Thema middag vogelmijt
  • Afvoer fipronil verontreinigde mest
  • onderhoud Mijn AVINED
 • 11 okt

  Screening in België toont geen H3 vogelgriepvirus aan (update 11 oktober)

  Er is geen H3 vogelgriepvirus vastgesteld op alle vleeskuiken- en kalkoenbedrijven die in België preventief zijn onderzocht op vogelgriep.

 • 11 okt

  Nieuwe indeling antibioticagebruik voor vleeskuikens

  De werkgroep antibiotica heeft uitvoerig gesproken over de waarden die moeten gelden voor vleeskuikenbedrijven. Daarbij is gesproken over zowel de korte als lange termijn.

 • 20 sep

  Nieuwsbrief AVINED - Nr 6.

  In deze nieuwsbrief informeren wij u over:

  • Pluimveesector maakt werk van verdere verduurzaming
  • Bijeenkomst ‘Vogelgriep in de omgeving’ 4 september
 • 04 sep

  Pluimveesector maakt werk van verdere verduurzaming

  De Nederlandse pluimveesector heeft vandaag, samen met de andere dierlijke sectoren, haar ambities bekend gemaakt voor versnelling van de verduurzaming van de sector in de Uitvoeringsagenda Pluimveesector. In de Uitvoeringsagenda Pluimveesector zijn streefbeelden, doelen en acties geformuleerd op het vlak van klimaat, circulariteit, gezondheid van mens en dier, dierenwelzijn en maatschappij.

Meer nieuws

Opleidingen

AVINED is betrokken bij de loketfunctie pluimveehouderij. Dit is een centrale plek waar pluimveehouders en hun medewerkers terecht kunnen met vragen over opleidingen en cursussen op het gebied van de pluimveehouderij.

Klik hier voor meer informatie.

IKB-certificaat

AVINED

Bezoekadres:
Nevelgaarde 20d
3436 ZZ Nieuwegein

Postadres:
Postbus 2703
3430 GC Nieuwegein

Telefoon:
088 - 998 43 40

E-mail:
info@avined.nl