Thema's

De organisaties LTO/NOP, NVP, COBK, Anevei en NEPLUVI, die vertegenwoordigd zijn in AVINED-bestuur, behartigen  de belangen van de in de fipronil-affaire getroffen bedrijven. AVINED is gevraagd in de uitvoering een rol te spelen.

Op deze pagina vindt u een overzicht van informatie die beschikbaar is over vogelgriep.

Diergezondheid is een belangrijk aandachtspunt voor voedselveiligheid en dierwelzijn. Hierin ligt de focus op preventie van met name infectieziekten.

Om de antibioticaresistentie te verminderen, wil de pluimveesector het gebruik van antibiotica flink verminderen.

Voedselveiligheid is een van de belangrijkste speerpunten in de pluimveesector. Onder voedselveiligheid valt:

Salmonella aanpak speelt een grote rol in voedselveiligheid in de pluimveesector.

I&R

Het Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) vormt in Nederland de officiële bedrijfsdatabank voor de pluimveesector.

VKI

Slachtpluimvee moet voorzien zijn van voedselketeninformatie (VKI).

IKB (Integrale Keten Beheersing) zorgt voor extra borging van de productie van IKB eieren en pluimveevlees. 

De Nederlandse pluimveesector heeft op het gebied van kennis en innovatie een voorsprong ten opzichte van buurlanden.

Nieuws

 • 31 aug

  Colistine resistentie in kippenvlees

  De vleeskuikensector is verrast door resultaten van het onderzoek naar colistine resistentie in kippenvleesmonsters afkomstig uit de Nederlandse retail. Deze onderzoeksresultaten staan haaks op het lage colistine gebruik in de Nederlandse pluimveesector.

 • 24 jul

  Pluimvee update: Meldpunt IKB, hygiëne en eisen aan diervoeder

  Via deze pluimvee update willen wij u informeren over:

  • Meldpunt IKB
  • Hygiëne
  • Eisen aan diervoeder - GMP+ en SecureFeed
 • 21 jul

  IKB PSB - pluimvee update

  Via deze pluimvee update willen wij u informeren over:

  • Meldpunt IKB
  • Deelnemersbijdrage IKB PSB 2017
  • IKB PSB website
  • Vangbedrijven: insturen pluimveeplanningen, cursus 'Verantwoord pluimveevangen'
 • 18 jul

  Transport van pluimvee

  Transport van dieren dient altijd plaats te vinden met aandacht voor dierenwelzijn en met in achtneming van de betreffende regelgeving. Vanuit de sector is een protocol opgesteld.

 • 04 jul

  Rapport antibioticagebruik 2016

  Het jaarlijkse rapport over het antibioticagebruik in de pluimveesector in 2016 is gepubliceerd op de site van AVINED. In het rapport vindt u uitgebreide gegevens over het antibioticagebruik bij alle bedrijven in de vleeskuikensector, de legsector en de kalkoensector.

Meer nieuws

Opleidingen

AVINED is betrokken bij de loketfunctie pluimveehouderij. Dit is een centrale plek waar pluimveehouders en hun medewerkers terecht kunnen met vragen over opleidingen en cursussen op het gebied van de pluimveehouderij.

Klik hier voor meer informatie.

IKB-certificaat

Stichting AVINED

Bezoekadres:
Nevelgaarde 20d
3436 ZZ Nieuwegein

Postadres:
Postbus 2703
3430 GC Nieuwegein

Telefoon:
088 - 998 43 40

E-mail:
info@avined.nl