Nieuws

 • 15 apr

  Nieuwsbrief IKB PSB (03-2019)

  Via deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de facturatie deelnemersbijdrage IKB PSB 2019.

 • 05 apr

  Jaarverslag & Jaarrekening 2018 stichting AVINED

  In het jaarverslag 2018 vindt u details en resultaten over de werkzaamheden van stichting AVINED in 2018. In de jaarrekening 2018 vindt u meer informatie over de financiële resultaten.

 • 26 mrt

  Samen aan de slag met de Roadmap strategische aanpak vogelgriep

  Op 26 maart 2019 is het eerste exemplaar Roadmap strategische aanpak vogelgriep aangeboden aan mevrouw Schouten (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) door Eric Hubers (voorzitter van de AVINED adviescommissie pluimveegezondheidszorg). De roadmap bevat aanbevelingen om het risico in Nederland op uitbraken met hoogpathogene vogelgroep te verkleinen.

 • 15 mrt

  Pluimvee Update IKB PSB (02-2019)

  Via deze nieuwsbrief informeren wij u over:

  • De nieuwe deelnemersovereenkomst IKB PSB;
  • Belangrijke wijzigingen certificatieschema IKB PSB.
 • 28 feb

  Nieuw verplaatsingsformulier en meldtermijnen in Mijn AVINED

  • Nieuw verplaatsingsformulier in Mijn AVINED
  • Meldtermijnen in Mijn AVINED
 • 28 feb

  Beoordeling antibioticagebruik opfokbedrijven IKB Kip

  IKB Kip-deelnemende opfokbedrijven worden sinds medio 2018 door de Certificerende Instelling (CI) beoordeeld op de hoogte van het antibioticumgebruik op het bedrijf. Bedrijven worden elk half jaar ingedeeld in de categorieën groen, oranje en rood.

 • 28 feb

  Antibioticagebruik pluimveesector 2018

  Het jaarlijkse rapport van AVINED over het antibioticagebruik in de pluimveesector is gepubliceerd op de site van AVINED. In het rapport vindt u uitgebreide gegevens over het antibioticagebruik bij de bedrijven in de vleeskuikensector, de legsector en de kalkoensector.

 • 25 feb

  Pluimvee Update IKB PSB (01-2019)

  Via deze nieuwsbrief informeren wij u over:

  • Belangrijke wijzigingen certificatieschema IKB PSB
  • Benoeming voorzitter Adviescommissie IKB PSB
 • 02 jan

  Pluimvee Update - december 2018

  Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over:

  • Salmonella subsidieregeling vaccins 2018 voor pluimveehouders met leghennen en/of legvermeerderingsdieren
 • 02 jan

  Pluimvee Update IKB PSB (12-2018)

  Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de deelnemersbijdrage IKB PSB voor het jaar 2019.

 • 02 jan

  Pluimvee Update IKB PSB (12-2018)

  Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over:

  • 5 belangrijke conclusies cursus 'Verantwoord pluimveeladen'
  • Modelovereenkomst ZZP'ers
  • IKB PSB certificaat
  • Meldpunt IKB
 • 31 okt

  Pluimvee Update - oktober 2018

  Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over ontwikkelingen rondom de Onderzoeks- en Innovatieagenda Nederlandse Pluimveesector.

Pagina's