Diergeneesmiddelen

Wat doet het CBG?

Het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) reguleert de kwaliteit, werking en veiligheid van medicijnen voor mens en dier en stimuleert correct gebruik ervan.

Hoe controleert u of een diergeneesmiddel geregistreerd staat bij CBG?

U controleert of een diergeneesmiddel geregistreerd staat in de diergeneesmiddeleninformatiebank. Dit doet u aan de hand van het REG NL nummer. Dit nummer is te vinden op de verpakking van het diergeneesmiddel. Een aantal diergeneesmiddelen zijn nog niet voorzien van een REG NL nummer. Het gaat om een kleinere groep homeopathische diergeneesmiddelen. Een lijst van deze homeopathische diergeneesmiddelen vindt u hier.

In de databank kunt u naast het REG NL nummer, zoeken op de productnaam, of door te klikken op de blauwe knop kunt u specifiek zoeken op werkzame stof, toedieningsweg, doeldier etc.

 

Het diergeneesmiddel dat u wilt gebruiken is geregistreerd, waar moet u daarnaast nog letten?

U leest de informatie die gegeven wordt over het geneesmiddel in de bijsluiter. Hierin staat onder andere voor welk doeldier een middel gebruikt mag worden, de wachttijd van een middel, op wat voor manier u het toedient, de aanbevolen dosering van het middel en de veelvoorkomende bijwerkingen.