Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Opheffing ophokplicht regio’s 7 en 10 (Gelderse Vallei)

6 november 2023

De minister van LNV heeft besloten om de afscherm- en ophokplicht in de regio’s 7 en 10 op te heffen. De motivatie hiervoor is dat in deze twee regio’s , waar de Gelderse Vallei in ligt, de ophokplicht nu twee jaar van toepassing is. De maatregel heeft voor alle houders van hobbyvogels en vrije-uitloopkippen in deze regio’s, en hun dieren, een grote impact. In de andere regio’s was de ophok- en afschermplicht eerder ingetrokken. Voor regio’s 7 en 10 was hier nog niet toe besloten en gold de ophok- en afschermplicht nog voor commercieel gehouden vogels. De reden daarvoor was de hoge dichtheid aan pluimveebedrijven in de Gelderse Vallei, met daardoor een grotere kans op besmetting en tussenbedrijfstransmissie. De wens in de samenleving en in de houderij is dat in Nederland ruimte is voor een vrije-uitloopsector, waar kippen gedurende in elk geval een bepaalde periode in het jaar buiten kunnen scharrelen, ook in de Gelderse Vallei. Gezien de laatste twee risicobeoordelingen door de Deskundigengroep Dierziekten heeft de minister besloten besloten om de afscherm- en ophokplicht nu ook in de regio’s 7 en 10 op te heffen. Ook bij een laag risico kan er een besmetting optreden en de mogelijkheid van contact tussen pluimvee dat buiten loopt en wilde vogels is groter dan als de dieren binnen worden gehuisvest. Als daar gezien de ontwikkelingen aanleiding toe is, zal de ophok- en afschermplicht weer worden ingesteld.

Risicobeoordeling Deskundigengroep dierziekten

Op 27 oktober heeft de deskundigengroep een nieuwe beoordeling gemaakt van het risico van introductie van vogelgriep op een commercieel pluimveebedrijf. Het risico wordt als laag beoordeeld en de onzekerheid hierbij is ingeschat als laag. De afgelopen tijd zijn er geen uitbraken geweest van vogelgriep op pluimveebedrijven in Nederland en slechts beperkt in andere lidstaten van de EU. De afgelopen maand zijn er ook geen wilde vogels positief getest op vogelgriep in Nederland. In Europa zijn iets minder meldingen van vogelgriep binnengekomen onder wilde vogels dan in de periode voorafgaand aan de vorige beoordeling. Verder is de vogeltrek inmiddels vol op stoom en zijn er tot nu toe geen signalen die wijzen op de introductie van een nieuwe virusvariant in Europa. Bij ‘meer informatie’ vindt u een link naar het volledige verslag van de deskundigengroep.

Hygiëneprotocol bezoek pluimveebedrijven

Er is eerder een kleine wijziging doorgevoerd in het hygiëneprotocol dat geldt bij bezoeken aan een pluimveebedrijf, waardoor de planning van de bezoeken iets eenvoudiger wordt. Er staat nu dat voor bezoek voor uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, voor controle van de inrichting met (commercieel gehouden) pluimvee vanwege deelname aan een kwaliteitssysteem en voor begeleiding van koppels commercieel gehouden pluimvee de bezoeker per dag één inrichting met commercieel gehouden vogels mag hebben bezocht.

Meer informatie