Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Stand van zaken vogelgriep in Europa (26 januari 2021)

26 januari 2021

Het vogelgriepvirus blijft nog steeds in de landen om ons heen opduiken. Zo zijn er wederom meldingen gemaakt van nieuwe uitbraken in Duitsland, Frankrijk, Zweden en Polen. Het virus wordt zowel op commerciële bedrijven als in besmette wilde vogels vastgesteld. In dit nieuwsbericht vindt u een overzicht van de meest recente uitbraken. Ook meer over de data van intrekking van het BT-gebied Moergestel en de 16-weken-termijn van de ophokplicht.

Dit zijn de meest recente vogelgriepuitbraken in Europa:

  • Volgens Duitse media zijn er wederom twee hoog pathogene vogelgriepuitbraken vastgesteld in de Duitse regio’s Oldenburg en Cloppenburg. Het betreffen twee uitbraken: een pluimveebedrijf met kippen en een bedrijf met kalkoenen.
  • In Frankrijk breidt de hoog pathogene vogelgriep (H5N8) zich verder uit. Er zijn rond de 350 uitbraken vastgesteld. De meeste uitbraken doen zich voor in het zuidwesten bij de Spaanse grens. In deze regio worden veel eenden gehouden voor de productie van foie gras.
  • Aan de zuidoostelijke kust van Zweden (provincie Kalmar län) is er een legpluimveebedrijf getroffen. Hierbij is het H5N5-virus vastgesteld. Er zijn zo’n 590.000 dieren geruimd.
  • In Polen is er opnieuw een kalkoenbedrijf getroffen door het H5N8-virus. Het gaat om de provincie Zachodniopomorskie in het noordwesten van Polen.

Ook worden er nog steeds besmette wilde vogels gevonden in landen als Duitsland, Polen, Ierland en Frankrijk.

Status 16-weken-termijn

Op 12 februari 2021 is de ophokplicht 16 weken van kracht. Met ingang van deze datum moeten vrije uitloopeieren van koppels die op 23 oktober 2020 op het legbedrijf aanwezig waren, worden gestempeld met de ‘2’ van scharreleieren. Dit geldt niet voor jonge leghennen die na 23 oktober 2020 op het leghennenbedrijf zijn opgezet. Deze bedrijven moeten hun eieren met een ‘2 ‘stempelen vanaf de datum van opzet op het legbedrijf plus 16 weken (112 dagen).

AVINED en de pluimveeorganisaties hebben regelmatig overleg met het ministerie van LNV over de ophokplicht. Gezien de veterinaire situatie zal de ophokplicht naar verwachting de komende tijd van kracht blijven.

Data intrekking BT-gebied Moergestel

Het B-gebied (3-kilometerzone) Moergestel wordt 29 januari ingetrokken (00:00 uur). Het gehele gebied (T-gebied) volgt op 6 februari. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen. Een B-gebied (3 km) wordt in principe na 21 dagen weer ingetrokken. Hierdoor blijft er alleen een T-gebied (10 km) over. Het enige verschil is dat in een B-gebied geen vervoer van pluimveevlees mogelijk is en in een T-gebied wél.