Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Stand van zaken vogelgriep in Europa (26 januari 2021)

26 januari 2021

Het vogelgriepvirus blijft nog steeds in de landen om ons heen opduiken. Zo zijn er wederom meldingen gemaakt van nieuwe uitbraken in Duitsland, Frankrijk, Zweden en Polen. Het virus wordt zowel op commerciële bedrijven als in besmette wilde vogels vastgesteld. In dit nieuwsbericht vindt u een overzicht van de meest recente uitbraken. Ook meer over de data van intrekking van het BT-gebied Moergestel en de 16-weken-termijn van de ophokplicht.

Dit zijn de meest recente vogelgriepuitbraken in Europa:

  • Volgens Duitse media zijn er wederom twee hoog pathogene vogelgriepuitbraken vastgesteld in de Duitse regio’s Oldenburg en Cloppenburg. Het betreffen twee uitbraken: een pluimveebedrijf met kippen en een bedrijf met kalkoenen.
  • In Frankrijk breidt de hoog pathogene vogelgriep (H5N8) zich verder uit. Er zijn rond de 350 uitbraken vastgesteld. De meeste uitbraken doen zich voor in het zuidwesten bij de Spaanse grens. In deze regio worden veel eenden gehouden voor de productie van foie gras.
  • Aan de zuidoostelijke kust van Zweden (provincie Kalmar län) is er een legpluimveebedrijf getroffen. Hierbij is het H5N5-virus vastgesteld. Er zijn zo’n 590.000 dieren geruimd.
  • In Polen is er opnieuw een kalkoenbedrijf getroffen door het H5N8-virus. Het gaat om de provincie Zachodniopomorskie in het noordwesten van Polen.

Ook worden er nog steeds besmette wilde vogels gevonden in landen als Duitsland, Polen, Ierland en Frankrijk.

Status 16-weken-termijn

Op 12 februari 2021 is de ophokplicht 16 weken van kracht. Met ingang van deze datum moeten vrije uitloopeieren van koppels die op 23 oktober 2020 op het legbedrijf aanwezig waren, worden gestempeld met de ‘2’ van scharreleieren. Dit geldt niet voor jonge leghennen die na 23 oktober 2020 op het leghennenbedrijf zijn opgezet. Deze bedrijven moeten hun eieren met een ‘2 ‘stempelen vanaf de datum van opzet op het legbedrijf plus 16 weken (112 dagen).

AVINED en de pluimveeorganisaties hebben regelmatig overleg met het ministerie van LNV over de ophokplicht. Gezien de veterinaire situatie zal de ophokplicht naar verwachting de komende tijd van kracht blijven.

Data intrekking BT-gebied Moergestel

Het B-gebied (3-kilometerzone) Moergestel wordt 29 januari ingetrokken (00:00 uur). Het gehele gebied (T-gebied) volgt op 6 februari. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen. Een B-gebied (3 km) wordt in principe na 21 dagen weer ingetrokken. Hierdoor blijft er alleen een T-gebied (10 km) over. Het enige verschil is dat in een B-gebied geen vervoer van pluimveevlees mogelijk is en in een T-gebied wél.