Certificerende Instantie (CI) / Controle Organisaties (CO’s)

Hieronder vindt u een korte beschrijving over het proces voor deelname, de tarieven en de contactgegevens van de CI en CO’s.

Proces voor deelname
U meldt zich aan bij een erkende Certificerende Instantie (CI) via het aanmeldformulier. De CI stuurt de overeenkomst in het kader van IKB PSB toe. Op de overeenkomst kunt u aangeven welke controleorganisatie (CO) u wenst voor de administratieve controle (indien van toepassing, incl. NEN-4400) en welke CO u wenst voor de fysieke controle (alleen van toepassing bij de activiteit laden).

  • Als de overeenkomst ondertekend retour is ontvangen, dan geeft de CI een bezoekopdracht aan de desbetreffende CO(‘s).
  • De CO benadert u voor een erkenningscontrole.
  • Advies is om als voorbereiding de erkenningsvoorwaarden en de aanvullende erkenningsvoorwaarden voor de activiteit(en) door te nemen waarvoor u erkend wil worden (zie Certificatieschema IKB PSB).
  • De CO voert de erkenningscontrole uit en stuurt de rapportage en bevindingen door naar de CI.
  • De CI voert de beoordeling uit van de controle.
  • Als alles akkoord is, dan ontvangt u per activiteit een certificaat en wordt u opgenomen in het overzicht met gecertificeerde IKB PSB bedrijven.
  • Een certificaat is in beginsel 1 jaar geldig.
  • Om een nieuw certificaat te ontvangen zal er voor afloop van uw huidige certificaat weer een controle uitgevoerd moeten worden. U bent verantwoordelijk voor het tijdig plannen van de benodigde controle.

De IKB PSB controle kan uit drie deelcontroles bestaan:

Tarieven 2020
U betaalt voor de inspectie door de CO en voor de beoordeling en certificering door de CI. Zowel de CI als de CO’s stellen zelf hun tarieven vast. Hieronder treft u een overzicht van deze tarieven aan. Deze tarieven zijn in Euro en exclusief BTW. Aan genoemde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend, ze zijn ter indicatie. Voor meer informatie, offertes e.d. kunt u contact opnemen met de CI of CO’s. 

Inspectie
Administratieve inspectie

  Kosten
Ten kantore van Cicero € 360,-
In combinatie met NEN-4400 inspectie € 360,-
'Losse' inspectie binnen Nederland € 620,- (incl. reiskosten)
'Losse' inspectie buiten Nederland € 620,- (excl. reiskosten)

NEN 4400 inspectie
Alleen van toepassing voor het verkrijgen van een IKB PSB NL-certificaat. Voor Nederlandse bedrijven is de NEN-4400-1 van toepassing, voor buitenlandse bedrijven is de NEN-4400-2 van toepassing.

  Aantal werknemers          

Kosten

Jaarlijkse NEN-4400 inspectie 1 t/m 4    € 570,-                      
  5 t/m 9 € 980,-
  10 t/m 24 € 1.145,-
  25 t/m 99 € 1.255,-
  100 of meer € 1.380,-
Tussentijdse NEN-44001 1 t/m 4 € 570,-
  5 t/m 9 € 570,-
  10 t/m 24 € 570,-
  25 t/m 99 € 630,-
  100 of meer € 690,-

1 In eerste instantie vindt de NEN-4400 inspectie tweemaal per jaar plaats. Indien hiertoe gronden zijn, dan kan de frequentie door de CO worden aangepast.

Fysieke inspectie

CO   Kosten
Kiwa VERIN Eerste uur tussen 8.00 en 18.00 uur € 271,75
  Eerste uur tussen 18.00 en 8.00 uur € 377,25
  Aanvullend kwartiertarief tussen 8.00 uur en 18.00 uur € 19,50
  Aanvullend kwartiertarief tussen 18.00 uur en 8.00 uur € 26,75

Beoordeling en certificering
De kosten voor beoordeling en certificering door de CI worden geïnd door de CO.

  Kosten
Certificeringskosten per activiteit € 181,-
Kosten handmatige ingevoerde controles € 17,50

Contactgegevens

Certificerende Instantie:
Kiwa VERIN - certificering

Contactpersoon   Jan-Kees de Wit
Telefoonnummer   088 - 998 43 10
E-mailadres   certificatie@kiwaverin.nl
Website    www.kiwaverin.nl

Controle Organisaties:
Bureau Cicero

Contactpersoon   Theo van Leeuwen
Telefoonnummer   038 – 720 0821 
E-mailadres   info@cicero.nl 
Website    www.cicero.nl

Kiwa VERIN - controle
Contactpersoon   Jan-Kees de Wit

Telefoonnummer   088 – 998 43 20
E-mailadres   info@kiwaverin.nl
Website    www.kiwaverin.nl