Diergezondheid

Diergezondheid is een belangrijk aandachtspunt voor voedselveiligheid en dierwelzijn. Hierin ligt de focus op preventie van met name infectieziekten. AVINED streeft ernaar het huidige niveau van pluimveegezondheid en de (export) positie te behouden en te verbeteren. Een betere gezondheidsstatus van pluimvee zorgt voor een beter dierenwelzijn, verhoogde kwaliteit van de producten, verbeterd bedrijfsrendement en betere exportwaardigheid.

Stichting AVINED vervult een coördinerende en initiërende rol in de collectieve pluimveegezondheidszorg. Deze valt sinds de opheffing van het Productschappen Pluimvee en Eieren onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van EZ en wordt uitgevoerd door de NVWA en GD. AVINED doet dit o.a. door een adviescommissie pluimveegezondheidszorg waarin  vertegenwoordigers zitten van deze organisaties en alle belangenorganisaties in de Nederlandse pluimveesector. Klik hier voor meer informatie over de samenstelling van deze commissie.

Verder fungeert AVINED als aanspreekpunt voor sector en overheid bij besmettelijke bestrijding plichtige dierziekten, zoals Aviaire Influenza. Door AVINED worden bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekten (zoals AI en Coryza)  nieuwsberichten verspreidt naar sectorgenoten, brancheorganisaties en overheden.

Hier leest u meer over:

 

Contactpersoon

Alex Spieker
088 - 998 43 37
aspieker@avined.nl

In deze nieuwsbrief leest u meer over de situatie van bloedluis op legpluimveebedrijven.

Lees in deze nieuwsbrief over aanvullende maatregelen die gesteld zijn bij de huidige AI situatie.

Er heerst een verhoogde dreiging voor AI in Nederland, lees meer in deze nieuwsbrief.