Fipronil

De organisaties LTO/NOP, NVP, COBK, Anevei en NEPLUVI, die vertegenwoordigd zijn in AVINED-bestuur, behartigen  de belangen van de in de fipronil-affaire getroffen bedrijven. AVINED is gevraagd in de uitvoering een rol te spelen. De NVWA is verantwoordelijk voor het blokkeren en vrijgeven van bedrijven en voor het al dan niet toestaan van de afvoer van producten (bijv. eieren en mest) van geblokkeerde bedrijven.

AVINED voert namens de organisaties in de pluimveesector verschillende taken uit rond fipronil.

  • Informatievoorziening naar betrokken bedrijven in de pluimveesector (onder andere per nieuwsbrief) over uitvoeringszaken. Bijv. op welke wijze producten van geblokkeerde bedrijven bedrijven afgezet moeten/kunnen worden en waar naar toe of op welke wijze geblokkeerde bedrijven vrijgegeven kunnen worden.
  • Opstellen van protocollen voor de vrijgave van producten (bijvoorbeeld eieren, mest), stallen en bedrijven. De protocollen worden vervolgens door de NVWA goedgekeurd.
  • Afstemming met de NVWA over uitvoeringszaken en verzamelen van vragen over monstername door NVWA.
  • Contacten met Certificerende Instellingen over de uitvoering van monstername en protocollen.

Voor vragen over mijn specifieke bedrijfssituatie?

Wat moet ik doen om te zorgen dat mijn UBN wordt vrijgegeven?

Welke mest moet er naar BMC Moerdijk worden afgevoerd (en welke mest niet)?

Op welke termijn kan ik reactie verwachten van de NVWA?

Welke middelen mag ik gebruiken voor het reinigen van mijn stallen?

Meer informatie

Praktische adviezen, stroomschema's en protocollen

Stroomschema’s voor het het vrijgeven van besmette stallen en UBN’s en het protocol voor mest vindt u rechts op deze pagina bij Bestand.
Praktische adviezen voor reinigen en ontsmetten van stallen en het ruien van kippen staan op de website van de GD. Daar vindt u ook de de protocollen ‘bemonstering lege stal en uitloopruimte' en ‘verklikkerkippen’.

Contactpersoon

Ben Dellaert
fipronil@avined.nl
088 – 998 4340