Nieuws

Onderzoeksagenda 2021 gepubliceerd

De Onderzoeksagenda 2021 is gepubliceerd. Ondernemers kunnen zelf ook kennisvragen indienen via onze website.

Project RENEW gestart

Multidisciplinair onderzoek gestart om voedselverspilling bij food service en retail hoogwaardig te benutten voor duurzaam veevoer

Facturatie door AVINED op 21 april 2021

Rond 21 april worden de facturen vanuit AVINED verstuurd. Dit betekent dat u een factuur kunt verwachten voor een of meerdere van de onderstaande zaken. Mogelijk ontvangt u, als u deelnemer bent van QS, rond deze datum ook een factuur voor de QS deelnemersbijdrage 2021 (vanuit PLUIMNED). AVV onderzoeksbijdrage 2020 De onderzoeksbijdrage maakt onderzoek en

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Circulair ketenontwerp voor Eco-feed (RENEW)

Doel: Ontwikkelen van een circulair integraal voedselsysteem.
Thema: Klimaat en circulariteit
Looptijd: 2021-2024
Bijdrage sectoren:
Financiering OB totaal(€):
Projectpartners: NEVEDI, Samen Tegen Voedselverspilling, Nijsen/Granico, Kipster, Ten Have Mellema, Vermaat, Natuur & Milieu, De Dierenbescherming, Wageningen Research en AVINED
Meer informatie: Projectpagina WUR

 

Het project heeft als doel het ontwikkelen van een integraal voedselsysteem ontwerp voor het toepassen van rest- en zijstromen vanuit retail en out-of-home sector/organisaties als diervoeder (Eco-feed) voor onder andere pluimvee. AVINED is onderdeel van dit project als kennispartner.

Via het project wordt inzicht gekregen in de volgende zaken:

  • Onder welke voorwaarden is een positieve business case mogelijk (zowel vanuit economisch, milieu/klimaat en dierenwelzijn opzicht)?
  • Welke voorwaarden zijn nodig voor acceptatie door consument en ketenpartijen?
  • Het optimaliseren van scenario’s voor voorbeeld ketenconcepten die bijdragen aan het tot stand komen van een circulair voedselsysteem.

Aanpak

Deze hoofdzaken worden onderzocht door middel van drie werkplannen:

  1. Het doorrekenen van de economische randvoorwaarden, praktische haalbaarheid en klimaat- en milieudruk van Eco-feed.
  2. Het bepalen van acceptatie van Eco-feed door ketenpartijen en consumenten door het inventariseren, informeren en consulteren van stakeholders en het gezamenlijk creëren van mogelijke Eco-feed producten.
  3. Het vertalen van de resultaten uit werkplan 1 en 2 naar praktische vereisten die noodzakelijk zijn voor implementatie en opschaling.

Status

Dit project is in 2021 gestart. Er zijn nog geen resultaten te melden.