Nieuws

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op reststromen.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Drukval bij twee typen windbreekgaas

Onderstaande informatie en tabel zijn met uiterste zorgvuldigheid opgesteld in samenwerking tussen Klimaatplatform Pluimveehouderij en Boon Techniek. Het betreft een inschatting v/d  extra drukval bij twee typen gaas- of doek in een schone of vervuilde (50%) situatie. Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van drukvalmetingen in een windtunnel en maximale ventilatienormen. Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend. Naar verwachting zal de extra drukval door het aanbrengen van windbreekgaas- of doek tot 10 pascal op te vangen zijn (= groen, geen directe aanleiding tot het ontstaan van problemen met de ventilatiecapaciteit). Tussen de 10-20 pascal (= oranje, oplettendheid is nodig) of >20 pascal (rood, grote kans op een te grote afname) zakt de capaciteit v/d ventilatoren ver terug en heeft de drukmeting v/d stalcomputer substantieel invloed. Het aanbrengen van gaas/doek zal dan een (te) grote invloed hebben op het stalklimaat.

Indien het drukverschil tussen stal en buiten oploopt door de toepassing van gaas of doek, kan de luchtsnelheid in de inlaatopeningen onder de norm van 5-7 m. /sec komen. Gevolg hiervan is dat de luchtstroom niet meer tot ca. 2/3 van het dak blijft hangen. Hierdoor raakt de inkomende (koude lucht) niet meer de warme luchtbel in de nok en zal als koude lucht te snel op de dieren en strooisellaag komen (koude luchtval). Hierdoor ontstaat het gevaar voor nat strooisel en zieke dieren.