Nieuws

Onderzoeksagenda 2021 gepubliceerd

De Onderzoeksagenda 2021 is gepubliceerd. Ondernemers kunnen zelf ook kennisvragen indienen via onze website.

Project RENEW gestart

Multidisciplinair onderzoek gestart om voedselverspilling bij food service en retail hoogwaardig te benutten voor duurzaam veevoer

Facturatie door AVINED op 21 april 2021

Rond 21 april worden de facturen vanuit AVINED verstuurd. Dit betekent dat u een factuur kunt verwachten voor een of meerdere van de onderstaande zaken. Mogelijk ontvangt u, als u deelnemer bent van QS, rond deze datum ook een factuur voor de QS deelnemersbijdrage 2021 (vanuit PLUIMNED). AVV onderzoeksbijdrage 2020 De onderzoeksbijdrage maakt onderzoek en

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Insectenteelt op wettelijk niet-toegestane reststromen

Doel: Kennis ontwikkelen over de toepassing en risico’s van gebruik van op reststromen gekweekte insecten in de voedselketen.
Thema: Voedselveiligheid en volksgezondheid
Looptijd: 2021-2024
Bijdrage sectoren:
Financiering OB totaal(€):
Projectpartners: Venik, Proti-farm, Nijsen/Granico, Amusca, NEVEDI, Wadudu Insectencentrum, Meatco, Darling Ingredients, Stichting AMS, The Insectory, WFBR, WBVR, WLR, HAS Hogeschool en AVINED
Meer informatie: Projectpagina WUR

 

Insecten kunnen een nieuwe eiwitbron voor diervoeder vormen die makkelijk groeit op reststromen die voor mens en dier ongeschikt zijn. Het veilig inzetten van wettelijk niet toegestane reststromen (bijv. voedselresten, slachtbijproducten en mest) voor de kweek van insecten draagt bij aan de kringlooplandbouw en zal een reductie van CO2 en stikstof uitstoot tot gevolg hebben. Om wettelijke toepassing van deze circulaire oplossing mogelijk te maken, is het essentieel om de voeder- en voedselveiligheid te onderzoeken en te garanderen.

Het doel van het project is om tot een wetenschappelijk onderbouwde procedure te komen die wettelijke toelating van reststromen voor insectenkweek t.b.v. voeding en diervoeder mogelijk maakt.

AVINED draagt bij in dit project als kennispartner. In het project wordt pluimveemest als mogelijke voedingsbron onderzocht.

Aanpak

Het onderzoek wordt opgepakt via 6 werkpakketten:

  1. Het opbouwen van een uitgebreide kennisbasis rond insectenkweek, reststromen, voedsel- en voederveiligheid en technische haalbaarheid.
  2. Het onderzoeken van een drietal categorieën wettelijk niet-toegestane reststromen (voedselresten, slachtbijproducten en dierlijke mest) en het beoordelen van deze reststromen op mogelijke veiligheidsissues en theoretische geschiktheid als substraat voor de kweek van 3 insectensoorten (huisvlieg, zwarte soldaatvlieg en meelworm).
  3. Het uitvoeren van kweekexperimenten voor verschillende insect-substraat combinaties.
  4. Het onderzoeken van de veterinaire veiligheid, antimicrobiële resistentie en arbeidshygiëne bij het gebruik van wettelijk niet-toegestane reststromen voor insectenkweek.
  5. Het evalueren van de projectresultaten en het uitvoeren van risico analyses op chemische en microbiologische gevaren en veterinaire veiligheid.
  6. Het communiceren van de resultaten en de opgedane kennis.

Status

Dit project is in 2021 gestart. Er zijn nog geen resultaten te melden.