Nieuws

Vlekziekte-detectie in aanwezigheid van andere bacteriesoorten via PCR-test

GD ontwikkelde in opdracht van de pluimveesector een relatime PCR-test om vlekziekte te kunnen detecteren in een omgeving met andere bacteriesoorten.

Nieuw serotype betrokken bij Coryza-uitbraken, bieden bestaande vaccins bescherming?

GD zocht in opdracht van de pluimveesector uit of beschikbare vaccins bescherming bieden tegen het nieuwe serotype van Avibacterium paragallinarum (AvP).

Pootproblemen bij leghennen: op zoek naar de oorzaak

GD heeft in opdracht van de pluimveesector een pilot opgezet om meer inzicht te krijgen in ‘tenenpikkerij’.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Sectorplan fijnstofreductie in de pluimveehouderij

Doel: Een sectorplan opstellen om fijnstofreductiedoelen te realiseren.
Thema: Klimaat en circulariteit
Looptijd: 2021
Bijdrage sectoren: Alle sectoren
Financiering OB totaal(€): 10.000 (2021)
Projectpartners: AVINED, LTO/NOP, COBK, NVP, NEPLUVI, ANEVEI, NEVEDI, Ministerie van LNV, Ministerie van I&W
Meer informatie: Persbericht

 

In lijn met haar toekomstvisie “Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025” wil de pluimveehouderij een bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Voor de pluimveesector valt daarbij winst te halen met de reductie van emissie van fijnstof vanuit de sector. De overheid heeft een wet in concept klaarliggen om fijnstofreductie op te leggen , met 70% in nieuwbouwstallen en 50% in bestaande stallen. In afstemming met de overheid heeft de pluimveesector aangegeven zelf een alternatief sectorplan op te stellen om fijnstofreductie te realiseren.

Aanpak

Het sectorplan is een initiatief van de LTO/NOP en NVP, met ondersteuning vanuit AviConsult (Jan Workamp) en AVINED. Via inventariserende werkgroepen wordt alle bestaande kennis bij elkaar gebracht. Daarnaast vinden aanvullende gesprekken plaats met verschillende regio’s. Daar vindt de concrete invulling van het sectorplan plaats. De uitwerking van het sectorplan wordt voor het overgrote deel betaald door het Ministerie van I&W. Voor aanvullende kosten is een budget gereserveerd in de AVV begroting.

Met het sectorplan wil de pluimveesector zorgen voor nationaal een basisreductie aangevuld met lokaal maatwerk, als het gaat om fijnstofemissie. Dat vraagt samenwerking tussen de pluimveesector, gemeentes met én veel pluimvee én een te hoge concentratie aan fijnstof en betrokken provincies. Het sectorplan moet de instemming krijgen van de Ministeries van I&M en LNV.

Status

Het sectorplan is in voorbereiding. Verwachte opleverdatum is juni 2021.