Nieuws

Onderzoeksagenda 2022 gepubliceerd

Elk jaar worden wensen en kennisvragen vanuit de sector opgehaald.

Weet u het beter?

Om als Nederlandse pluimveesector een duurzame concurrentiepositie te behouden, is innovatie cruciaal. Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Onderzoek: alternatieve methoden/middelen wormbestrijding

In 2022 start een praktijkonderzoek naar een alternatieve aanpak van wormbeheersing bij legpluimvee. Door dit onderzoek zal uiteindelijk een meer duurzame manier van worm bestrijding en beheersing ontwikkeld worden.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Sectorplan fijnstofreductie in de pluimveehouderij

Doel: Een sectorplan opstellen om fijnstofreductiedoelen te realiseren.
Thema: Klimaat en circulariteit
Looptijd: 2021
Bijdrage sectoren: Alle sectoren
Financiering OB totaal(€): 10.000 (2021)
Projectpartners: AVINED, LTO/NOP, COBK, NVP, NEPLUVI, ANEVEI, NEVEDI, Ministerie van LNV, Ministerie van I&W
Meer informatie: Persbericht

 

In lijn met haar toekomstvisie “Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025” wil de pluimveehouderij een bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Voor de pluimveesector valt daarbij winst te halen met de reductie van emissie van fijnstof vanuit de sector. De overheid heeft een wet in concept klaarliggen om fijnstofreductie op te leggen , met 70% in nieuwbouwstallen en 50% in bestaande stallen. In afstemming met de overheid heeft de pluimveesector aangegeven zelf een alternatief sectorplan op te stellen om fijnstofreductie te realiseren.

Aanpak

Het sectorplan is een initiatief van de LTO/NOP en NVP, met ondersteuning vanuit AviConsult (Jan Workamp) en AVINED. Via inventariserende werkgroepen wordt alle bestaande kennis bij elkaar gebracht. Daarnaast vinden aanvullende gesprekken plaats met verschillende regio’s. Daar vindt de concrete invulling van het sectorplan plaats. De uitwerking van het sectorplan wordt voor het overgrote deel betaald door het Ministerie van I&W. Voor aanvullende kosten is een budget gereserveerd in de AVV begroting.

Met het sectorplan wil de pluimveesector zorgen voor nationaal een basisreductie aangevuld met lokaal maatwerk, als het gaat om fijnstofemissie. Dat vraagt samenwerking tussen de pluimveesector, gemeentes met én veel pluimvee én een te hoge concentratie aan fijnstof en betrokken provincies. Het sectorplan moet de instemming krijgen van de Ministeries van I&M en LNV.

Status

Het sectorplan is in voorbereiding. Verwachte opleverdatum is juni 2021.