Nieuws

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op reststromen.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Sectorplan fijnstofreductie in de pluimveehouderij

Doel: Een sectorplan opstellen om fijnstofreductiedoelen te realiseren.
Thema: Klimaat en circulariteit
Looptijd: 2021
Bijdrage sectoren: Alle sectoren
Financiering OB totaal(€): 10.000 (2021)
Projectpartners: AVINED, LTO/NOP, COBK, NVP, NEPLUVI, ANEVEI, NEVEDI, Ministerie van LNV, Ministerie van I&W
Meer informatie: Persbericht

 

In lijn met haar toekomstvisie “Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025” wil de pluimveehouderij een bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Voor de pluimveesector valt daarbij winst te halen met de reductie van emissie van fijnstof vanuit de sector. De overheid heeft een wet in concept klaarliggen om fijnstofreductie op te leggen , met 70% in nieuwbouwstallen en 50% in bestaande stallen. In afstemming met de overheid heeft de pluimveesector aangegeven zelf een alternatief sectorplan op te stellen om fijnstofreductie te realiseren.

Aanpak

Het sectorplan is een initiatief van de LTO/NOP en NVP, met ondersteuning vanuit AviConsult (Jan Workamp) en AVINED. Via inventariserende werkgroepen wordt alle bestaande kennis bij elkaar gebracht. Daarnaast vinden aanvullende gesprekken plaats met verschillende regio’s. Daar vindt de concrete invulling van het sectorplan plaats. De uitwerking van het sectorplan wordt voor het overgrote deel betaald door het Ministerie van I&W. Voor aanvullende kosten is een budget gereserveerd in de AVV begroting.

Met het sectorplan wil de pluimveesector zorgen voor nationaal een basisreductie aangevuld met lokaal maatwerk, als het gaat om fijnstofemissie. Dat vraagt samenwerking tussen de pluimveesector, gemeentes met én veel pluimvee én een te hoge concentratie aan fijnstof en betrokken provincies. Het sectorplan moet de instemming krijgen van de Ministeries van I&M en LNV.

Status

Het sectorplan is in voorbereiding. Verwachte opleverdatum is juni 2021.