Nieuws

Officiële monstername Salmonella

De NVWA meldt in een nieuwsbericht dat officiële monstername in het kader van het Europese Nationaal Controle Programma Salmonella doorgaat.

Salmonellamonsters: Lever de juiste gegevens aan uw laboratorium

De Nederlandse pluimveesector zet zich in voor veilig voedsel. Zo vindt er bijvoorbeeld monitoring plaats op zoönotische Salmonella.

Herinnering: Salmonella subsidieregeling 2022 opengesteld voor de legsector

Graag herinneren wij u eraan dat u tot 31 januari 2023 24:00 de tijd heeft om een aanvraag voor Salmonella subsidie in te dienen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Overzicht type monsternames legeindbedrijven

Er zijn twee typen monsternames voor legeindbedrijven:

  • Reguliere monstername: monsternames die bij elk koppel gedurende de ronde uitgevoerd moeten worden.
  • Officiële monstername: monstername die één keer per jaar in één stal wordt uitgevoerd door of namens de bevoegde autoriteit.

Verificatie monstername

De werkwijze rondom Salmonellaonderzoek bij leghennen is per 1 januari 2021 aangepast. Dit hebben wij vernomen van het ministerie van LNV en komt vanuit de achterliggende Europese regelgeving. Voorheen hadden legbedrijven de keuze na een eerste positieve testuitslag met Salmonella Enteritidis of Salmonella Typhimurium (incl. monofasische Salmonella Typhimurium): de besmetting accepteren of een verificatieonderzoek laten uitvoeren. Het uitvoeren van een verificatieonderzoek is niet meer mogelijk. Dieren worden direct na de eerste positieve testuitslag door de NVWA besmet verklaard. De NVWA neemt echter nog wel monsters in de aanpalende stallen bij legbedrijven (kosten 100% DGF). De monsters die genomen worden in de aanpalende stallen, mogen als vervanging dienen van de eigen monstername (in de betreffende stal(len)).

Indien de pluimveehouder ervoor kiest om door te produceren met het koppel blijft de status besmet gehandhaafd gedurende de rest van de legronde. De rest van de ronde is het niet meer nodig de verplichte 15-wekelijkse monitoringsmonsters en het monster max. 3 weken voor slacht te nemen. Het koppel wordt aan het eind van de legperiode als besmet koppel geslacht. De eieren mogen enkel worden afgevoerd voor vernietiging of verwerking (industrie).

Downloads

Reguliere monstername Salmonella
Officiële monstername Salmonella