Insecten in kalkoenenvoer

Thema:

Preventieve diergezondheid incl. welzijn

Projectcode:

PO-GW1804

Looptijd

2016-2018

Bijdrage sectoren:

Kalkoensector

Financiering OB totaal (€): 15.000
Financieringsjaren:

2018

Projectleider: Thea van Niekerk
Projectpartners: -

 

Doel project
Beschadigend pikgedrag is een serieus probleem bij kippen en bij kalkoenen. De maatregelen die bij kippen helpen om beschadigend pikgedrag te verminderen of tegen te gaan, lijken bij kalkoenen weinig effect te hebben. Het project geeft de kalkoenhouder maatregelen om beschadigend pikgedrag en bijkomende uitval tegen te gaan.

Het project
Diverse onderzoeken toonden aan dat de uitval bij niet-snavelbehandelde kalkoenen doorgaans tweemaal zo hoog is als bij de snavelbehandelde dieren, ondanks verschillende maatregelen tegen pikkerij (behandeld: 5-8%; onbehandeld: 10-16%). Een belangrijke vraag is dus: hoe zou de vroege opfok eruit moeten zien om de dieren weer hun natuurlijke (scharrel-)gedrag te kunnen laten ontwikkelen en blijvend hun gedrag op de bodem te kunnen richten?

Dit project heeft tot doel het scharrelgedrag van jonge kalkoenkuikens (0 tot 5 weken) te stimuleren en zo beschadigend pikgedrag tegen te gaan. Mogelijk gaat ook het verstrekken van een voeding met dierlijke eiwitten, beschadigend pikgedrag bij onbehandelde kalkoenen tegen.

De kalkoenen worden wekelijks gewogen en  beoordeeld op bevedering en huidschade. Het gedrag wordt geobserveerd door middel van video opnames. De resultaten van het onderzoek zullen in een rapport worden verwoord. Ook zal een samenvatting hiervan als artikel voor de Pluimveehouder gemaakt worden.

Status
Dit project is inmiddels afgerond. Het projectrapport is hier te vinden.
De eindconclusie van het rapport is dat het voeren van insectenlarven een klein voordeel opleverde in voerconversie, groei en kwaliteit van bevedering,  maar losten het probleem van beschadigend pikgedrag niet op.