Onbehandelde hanen

Thema

Preventieve diergezondheid incl. welzijn

Projectcode: PO-GW1803 / PO-GW1926

Looptijd:

2018-2020

Bijdrage sectoren:

Reproductie vlees

Financiering OB 2018 (€):

30.900

Projectleider:

Ingrid de Jong

Meer informatie: Projectpagina WLR

 

Doel project
Het doel van dit project is het monitoren van niet behandelde hanen (snavel en teen) op het welzijn van vleeskuikenmoederdieren.

Het project
Snavelbehandelen is per 1 januari 2019 verboden voor moederdieren van reguliere vleeskuikens. Voor moederdieren van trager groeiende kuikens en hanen is vijf jaar uitstel verleend op dit verbod. Per 1 september 2021 gaat het verbod op het behandelen van tenen bij hanen in.  Het onderzoek uit 2018 geeft enig inzicht in het welzijn van de moederdieren, maar er is behoefte aan meer informatie. Het doel van dit project met nieuw onderzoek is het mogelijke effect van niet-behandelen van tenen en snavels op het welzijn van moederdieren.

Status
Momenteel worden meerdere koppels gemonitord.