Veel gestelde vragen Meldpunt IKB

Wie kunnen een melding doen?

De IKB’s staan altijd open voor signalen uit het veld van iedereen.

Wij vragen u om uw contactgegevens aan ons kenbaar te maken, omdat deze informatie relevant kan zijn voor het stellen van eventuele vervolgvragen om de melding helder in beeld te krijgen. Wanneer u op anonieme basis een melding wilt doen, staan wij daarvoor open. Een melding moet wel zodanig concreet zijn dat een vervolgtraject kan worden gestart.

Wat doet AVINED met uw melding?

AVINED controleert de inhoud van de melding aan de hand van openbare en niet-openbare gegevensbronnen. Aan de hand van de aard en omvang van de melding besluit AVINED of bijvoorbeeld een bezoek (al dan niet onaangekondigd) afgelegd wordt of contact opgenomen wordt om na te gaan in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van een misstand. Bij een bezoek kunnen ook vervolgmaatregelen aan het bedrijf worden opgelegd.