Nieuws

Salmonellabesmettingen Nederland onder EU-doelstellingen

Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, heeft de Nederlandse pluimveesector alle doelstellingen van de EU voor 2022 gehaald. Daarvoor willen wij u bedanken!

Wijziging bemonsteringsfrequentie Salmonella (groot)ouderdierbedrijven per 1 juli 2023

De wettelijke bemonsteringsfrequentie voor Salmonella bij (groot)ouderdierbedrijven keert terug naar driewekelijks voor regulier onderzoek en twee keer per ronde voor officieel onderzoek.

Terugkijken: Webinar "Ontsmettten drinkwater(leiding) in pluimveestallen, waar moet ik op letten?"

Op 10 mei 2023 hebben ZLTO, AVINED (IKB Ei & IKB Kip) en SecurEggFarmer een webinar voor pluimveehouders en erfbetreders georganiseerd over ‘Ontsmetten drinkwater(leiding) in pluimveestallen’.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Screening 3 kilometergebied Moergestel negatief (8 januari)

11 januari 2021

In Moergestel (gemeente Oisterwijk, provincie Noord Brabant) is op 5 januari bij een bedrijf met kalkoenen vogelgriep (H5N8) vastgesteld. In het 3 kilometergebied rond het besmette bedrijf zijn de pluimveebedrijven bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. De uitslagen uit deze screening zijn negatief. Dit betekent dat er geen vogelgriepvirus is ontdekt. In deze nieuwsbrief leest u meer over de afvoermogelijkheden in het BT-gebied Moergestel.

Afvoermogelijkheden BT-gebied Moergestel

Afvoer vleeskuikens en consumptie-eieren

De NVWA heeft inmiddels een slachterij aangewezen voor de regio Moergestel. Dit geldt ook voor een aantal pakstations, een tussenstation en ei- en verwerkingsbedrijven. Dit betekent dat de vleeskuikens en consumptie-eieren afgevoerd kunnen worden onder voorwaarden. Neem hiervoor contact op met uw slachterij, pakstation of handelaar om de mogelijkheden te bespreken. Klik hier voor de aangewezen locaties voor de afvoer van consumptie-eieren.

Afvoer broedeieren en verplaatsingen opfokdieren

Ook vermeerderingsbedrijven kunnen eieren afvoeren naar de industrie via één van de aangewezen ei- en verwerkingsbedrijven. Het vervoer van broedeieren naar de broederij is onder voorwaarden mogelijk twee weken na de uitbraak in het gebied. Dit geldt ook voor de verplaatsing van opfokdieren. Bekijk hiervoor de voorwaarden en procedures goed.

Toelichting procedures en ontheffingen Veelgestelde vragen vogelgriep (onderaan deze webpagina)

Vogelgriepuitbraken Europa

Het vogelgriepvirus blijft ook in andere Europese landen opduiken. Zo meldt de OIE de afgelopen dagen nieuwe besmettingen in België, Frankrijk en Polen. Het virus wordt zowel op commerciële bedrijven als in besmette wilde vogels vastgesteld. In Duitsland zijn op 6 januari door de autoriteiten twee nieuwe besmettingen bij kalkoenbedrijven bevestigd in Landkreis Cloppenburg. AVINED blijft daarom de dringende boodschap herhalen: blijf alert op de bioveiligheidsstatus van uw bedrijf.

Meldcriteria en meldpunt NVWA Tips voor goede bioveiligheid

Data intrekking BT-gebieden

Inmiddels zijn er verschillende beschermings- en toezichtsgebieden (BT-gebied) ingetrokken. Er zijn nog drie BT-gebieden actief:

  • Sint Annaparochie (intrekking volledige gebied: 8 januari)
  • Buitenpost (intrekking volledige gebied: 15 januari)
  • Moergestel (datum intrekking gebied nog onbekend)

In principe wordt een BT-gebied (10 km) weer vrijgegeven na 30 dagen vanaf de dag dat de eerste R&O heeft plaatsgevonden om 00:00 uur. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen. Een B-gebied (3 km) wordt in principe na 21 dagen weer ingetrokken. Hierdoor blijft er alleen een T-gebied (10 km) over. Het enige verschil is dat in een B-gebied geen vervoer van pluimveevlees mogelijk is en in een T-gebied wél.