Nieuws

Jaarplan en deelnemersbijdrage IKB Kip 2023

We nemen u alvast mee in het jaarplan 2023 voor IKB Kip.

Doe de middelencheck voor uw drinkwaterleidingen

Als u zelf of als u een bedrijf inhuurt om uw drinkwaterleidingen te reinigen/ontsmetten, dan bent u als voedselproducent eindverantwoordelijk dat de toegestane middelen op de juiste manier en met de juiste dosering worden toegepast. Wij hebben een aantal aandachtspunten op een rij gezet.

Plaagdierbeheersing vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 gaan een aantal zaken veranderen rondom plaagdierbeheersing. Lees hier meer.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Lutjegast (8 november 2021)

8 november 2021

In Lutjegast (gemeente Westerkwartier in Groningen) heeft het ministerie van LNV bij legkippen vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen wordt het bedrijf geruimd. Het gaat om circa 48.000 dieren. In deze nieuwsbrief ook meer informatie over de afvoermogelijkheden van de beperkingsgebieden (3- en 10 kilometergebieden) elders in het land.

In een straal van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Binnen een straal van 10 km liggen er 19 andere pluimveebedrijven. Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Lutjegast. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied. Klik hier voor meer informatie.

Overige beperkingsgebieden (3- en 10 kilometer)

  • Parrega: sinds zaterdagmiddag is er weer afvoer mogelijk van consumptie-eieren, en desgewenst broedeieren via de eiproductenindustrie, via de aangewezen locaties. Neem hiervoor contact op met de aangewezen locaties. De voorbereiding voor de aanwijzing van slachterijen voor vleeskuikens is ook getroffen.
  • Zeewolde (1, 2 en 3): in principe mag er vanaf morgenochtend weer afvoer van consumptie-eieren, en desgewenst broedeieren via de eiproductenindustrie, plaatsvinden via aangewezen locaties. Deze worden spoedig bekend gemaakt op de NVWA-website. De aanwijzing van slachterijen voor vleeskuikens is in voorbereiding.
  • Alle gebieden: voor het verplaatsen van opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen geldt een termijn van twee weken na de laatste uitbraak in het gebied. Na deze termijn kunnen ontheffingen worden verleend door de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Dit geldt ook voor de afvoer van broedeieren door vermeerderingsbedrijven. Bekijk de procedure goed, en vraag de ontheffing tijdig aan.
  • Alle gebieden: in principe wordt een beperkingsgebied na 30 dagen vrijgegeven, vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld en de 1e R&O heeft plaatsgevonden. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuwe geval van HPAI wordt aangetroffen.