Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Werkwijze verificatieonderzoek Salmonella (opfok) leghennen per 1 januari 2021 aangepast

23 december 2020

De werkwijze rondom Salmonellaonderzoek bij (opfok) leghennen wordt per 1 januari 2021 aangepast. De keuze om een verificatieonderzoek uit te laten voeren komt te vervallen. Dit hebben wij vernomen van het ministerie van LNV en komt vanuit de achterliggende Europese regelgeving.

Dit ligt in lijn met het besluit van één jaar geleden om het verificatieonderzoek bij (opfok) (groot)ouderdieren aan te passen.

AVINED past hierop de stroomschema’s en de website op korte termijn aan.

Wat is er gewijzigd?

Voorheen hadden (opfok) legbedrijven de keuze na een eerste positieve testuitslag met Salmonella Enteritidis of Salmonella Typhimurium (incl. monofasische Salmonella Typhimurium): de besmetting accepteren of een verificatieonderzoek laten uitvoeren. Het uitvoeren van een verificatieonderzoek is niet meer mogelijk. Dieren worden direct na de eerste positieve testuitslag door de NVWA besmet verklaard. Vanuit de NVWA wordt contact gezocht met de pluimveehouder bij een positieve testuitslag. De NVWA neemt echter nog wel monsters in de aanpalende stallen bij legbedrijven.

Als pluimveehouder heeft u twee keuzes bij een positieve testuitslag:

  • Opfok legbedrijf: koppel wordt geruimd / logistiek geslacht
  • Opfok legbedrijf: koppel opzetten op legeindbedrijf. Let op: status besmet blijft de hele ronde gehandhaafd (gekanaliseerde afvoer van eieren naar de eiproductenindustrie)
  • Legbedrijf: het koppel in productie houden en de eieren gekanaliseerd afvoeren naar de industrie
  • Legbedrijf: vervroegde slacht en gekanaliseerde afvoer van de aanwezige eieren naar de industrie

Wat kunt u doen?

Neem monsters altijd zorgvuldig! Was vooraf uw handen, gebruik schone laarzen (ook de binnenkant van de overschoentjes wordt onderzocht), verstuur monsters direct en verpak ze goed.

Controleer of op het inzendformulier de juiste gegevens staan. Een voorbeeld inzendformulier kunt u hier vinden. Andere formulieren zijn ook toegestaan, mits de benodigde informatie erop staat.

Zorg ervoor dat de monsters duidelijk voorzien zijn van een identificatie, waaronder het stalnummer. Bij onduidelijke nummering (of bij het samenvoegen van monsters van meerdere stallen) is de kans groot dat alle stallen besmet worden verklaard.

Hoe nu verder?

De aanpak is gewijzigd op basis van de visie vanuit de Europese Commissie op de implementatie van de betreffende Europese regelgeving. AVINED onderneemt verschillende acties richting de Nederlandse en Europese overheden om de voormalige werkwijze terug te krijgen. Dit doet AVINED in samenwerking met LTO/NOP, NVP, Anevei en COBK. Hopelijk dragen de acties bij aan een goede afloop. Helaas is het wel een langdurig proces. Daarom blijft AVINED ook de komende periode actief aandringen op een goede aanpak over dit vraagstuk en zal ook vanuit de sector een plan van aanpak worden gemaakt. Bijvoorbeeld met ondersteuning van een protocol hoe op een zorgvuldige wijze de monsters genomen moeten worden.