Nieuws

Internetconsultatie handelsnormen

Op verzoek van de belangenbehartigers heeft AVINED vanuit de Nederlandse pluimveesector een reactie op de internetconsultatie handelsnormen ingediend.

Jaarplan 2021 gepubliceerd

Benieuwd naar deze plannen en andere activiteiten binnen AVINED, PLUIMNED en OVONED? Bekijk dan het jaarplan.

Jaarplannen OVONED 2020 gepubliceerd

OVONED houdt zich o.a. bezig met het afronden van de versterking van IKB Ei, meer communicatie over de meerwaarde van IKB én het optimaliseren van de controles.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

CCvD IKB Ei

Stichting OVONED is de schemabeheerder van het certificatieschema IKB Ei, maar het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Ei is belast met de dagelijkse uitvoering van het beheer van het certificatieschema IKB Ei. Dit betekent onder andere de volgende taken voor het CCvD:

  1. Voorstellen tot wijziging van het certificatieschema IKB Ei;
  2. Toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden door de Certificerende Instanties (CI’s);
  3. De begroting (en daaraan gekoppelde deelnemersbijdrage) voorbereiden;
  4. De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het certificatieschema IKB Ei waarborgen.

Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Ei

Bertus Verbeek LTO/NOP
Henk Spruijt LTO/NOP
Vacant LTO/NOP
Rob Boomstra COBK
Aalt den Herder NVP
Frank de Ronde NVP
Roel van Zetten ANEVEI
Clara Hagen ANEVEI
Jan van Esch ANEVEI
Ilse Roosenbrand CBL
Ruud Tamsma FNLI
Celesta Booij Nevedi
Nina Vergoossen Dierenbescherming
Roland Bronneberg KNMvD
Jan Brok NVPSB
Adam Sneep (voorzitter) Onafhankelijk
Janet Corsius (secretaris) OVONED