Nieuws

Fusie pluimvee stichtingen

Stichting OVONED en Stichting PLUIMNED zijn gefuseerd in Stichting AVINED. Stichting AVINED zal doorgaan als dé erkende brancheorganisatie voor de gehele Nederlandse pluimveesector.

Brief aan informateur: Onze pluimveesector is het meest vooruitstrevend in de wereld!

Lees hier de brief die de pluimveeorganisaties COBK, LTO/NOP, NVP, Anevei en NEPLUVI, verenigd in AVINED, hebben gestuurd aan de informateurs.

Pluimveesector luidt de noodklok over vangmethode

Op 3 juni jl. heeft de pluimveesector van de NVWA te horen gekregen dat zij gehoor zullen geven aan de uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak die Wakker Dier heeft aangespannen. Die uitspraak betekent dat LNV/NVWA moet gaan onderzoeken of drie pluimveeservicebedrijven bij het vangen van pluimvee de EU-Transportverordening overtreden door pluimvee bij de

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

CCvD IKB Ei

Stichting AVINED is de schemabeheerder van het certificatieschema IKB Ei, maar het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Ei is belast met de dagelijkse uitvoering van het beheer van het certificatieschema IKB Ei. Dit betekent onder andere de volgende taken voor het CCvD:

  1. Voorstellen tot wijziging van het certificatieschema IKB Ei;
  2. Toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden door de Certificerende Instanties (CI’s);
  3. De begroting (en daaraan gekoppelde deelnemersbijdrage) voorbereiden;
  4. De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het certificatieschema IKB Ei waarborgen.

Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Ei

Bertus Verbeek LTO/NOP
Jacco Wisserhof LTO/NOP
Vacant LTO/NOP
Rob Boomstra COBK
Aalt den Herder NVP
Frank de Ronde NVP
Roel van Zetten ANEVEI
Clara Hagen ANEVEI
Jan van Esch ANEVEI
Ilse Roosenbrand CBL
Vacant FNLI
Celesta Booij Nevedi
Nina Vergoossen Dierenbescherming
Roland Bronneberg KNMvD
Jan Brok NVPSB
Adam Sneep (voorzitter) Onafhankelijk
Janet Corsius (secretaris) AVINED