Nieuws

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Facturatie door AVINED

Deze week worden de facturen van NPR (Nationaal Plan Residuen) en AVV onderzoeksbijdrage verzonden.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

CCvD IKB Ei

Stichting AVINED is de schemabeheerder van het certificatieschema IKB Ei, maar het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Ei is belast met de dagelijkse uitvoering van het beheer van het certificatieschema IKB Ei. Dit betekent onder andere de volgende taken voor het CCvD:

  1. Voorstellen tot wijziging van het certificatieschema IKB Ei;
  2. Toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden door de Certificerende Instanties (CI’s);
  3. De begroting (en daaraan gekoppelde deelnemersbijdrage) voorbereiden;
  4. De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het certificatieschema IKB Ei waarborgen.

Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Ei

Bertus Verbeek LTO/NOP
Jacco Wisserhof LTO/NOP
Teun van Maanen LTO/NOP
Rob Boomstra COBK
Aalt den Herder NVP
Alrik Visscher NVP
Roel van Zetten ANEVEI
Clara Hagen ANEVEI
Jan van Esch ANEVEI
Ilse Roosenbrand CBL
Vacant FNLI
Celesta Booij Nevedi
Nina Vergoossen Dierenbescherming
Roland Bronneberg KNMvD
Jan Brok NVPSB
Adam Sneep (voorzitter) Onafhankelijk
Rik te Loo (secretaris) AVINED