Nieuws

Facturatie door AVINED

Deze week worden de facturen van NPR (Nationaal Plan Residuen) en AVV onderzoeksbijdrage verzonden.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Een goed 2023 gewenst!

Wij wensen u prettige feestdagen en de allerbeste wensen voor het jaar 2023 toe. Ook in 2023 staan wij met de vertegenwoordigers uit het CCvD IKB Kip, weer in voor een sterk schema waarin een ‘license to produce’ in de hele pluimveevleesketen voorop staat

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

CCvD IKB Ei

Stichting AVINED is de schemabeheerder van het certificatieschema IKB Ei, maar het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Ei is belast met de dagelijkse uitvoering van het beheer van het certificatieschema IKB Ei. Dit betekent onder andere de volgende taken voor het CCvD:

  1. Voorstellen tot wijziging van het certificatieschema IKB Ei;
  2. Toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden door de Certificerende Instanties (CI’s);
  3. De begroting (en daaraan gekoppelde deelnemersbijdrage) voorbereiden;
  4. De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het certificatieschema IKB Ei waarborgen.

Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Ei

Bertus Verbeek LTO/NOP
Jacco Wisserhof LTO/NOP
Teun van Maanen LTO/NOP
Rob Boomstra COBK
Aalt den Herder NVP
Alrik Visscher NVP
Roel van Zetten ANEVEI
Clara Hagen ANEVEI
Jan van Esch ANEVEI
Ilse Roosenbrand CBL
Vacant FNLI
Celesta Booij Nevedi
Nina Vergoossen Dierenbescherming
Roland Bronneberg KNMvD
Jan Brok NVPSB
Adam Sneep (voorzitter) Onafhankelijk
Janet Corsius (secretaris) AVINED