Diergezondheidsfonds

De bestrijding van besmettelijke bestrijding plichtige dierziekten wordt betaald uit het Diergezondheidsfonds (DGF). Het DGF wordt gevuld door het Ministerie van Economische Zaken en heffingen bij pluimveehouders. Sommige bestrijdingskosten komen voor subsidie vanuit de EU in aanmerking. Voor de periode 2015-2019 is tussen bedrijfsleven en overheid een nieuw convenant afgesloten over de verdeling van de kosten. Het DGF valt onder verantwoordelijkheid van de overheid. 

Meer informatie over onder andere de hoogte van de DGF heffing vindt u hier. De uitvoering van het innen van de heffing ligt bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). AVINED is als convenantpartner betrokken bij de overleggen met het Ministerie van EZ over de jaarlijkse begrotingen en afrekening van de afgelopen jaren. Onder het DGF vallen kosten als:

  • Monitoring en bestrijding van AI en NCD
  • Bestrijding van Mycoplasma gallisepticum en zoönotische salmonella

Contactpersoon

Alex Spieker
088 - 998 43 37
aspieker@avined.nl