Onderzoek en innovatie

De Nederlandse pluimveesector heeft op het gebied van kennis en innovatie een grote voorsprong ten opzichte van andere landen. Dit zorgt ervoor dat de Nederlandse pluimveesector in binnen- en buitenland een sterke positie heeft. Om deze positie te behouden, is het van belang dat er collectief wordt geïnvesteerd in kennis en innovatie. Om deze reden hebben de brancheorganisaties OVONED en PLUIMNED gezamenlijk een onderzoeks- en innovatieplan opgesteld. Het doel van dit plan is het bevorderen en behouden van een duurzame voedselketen en sterkere (export)positie. Daarnaast wordt met het plan gestreefd naar een breed maatschappelijk draagvlak.

OVONED en PLUIMNED werken samen met AVINED. AVINED is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoeks- en innovatieplan. Om dit te kunnen realiseren werken de stichtingen gezamenlijk aan een aanvraag voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV). 

Hier vindt u meer informatie over de onderwerpen van onderzoeken.

 

Contactpersoon

Alex Spieker
088 - 998 43 37
aspieker@avined.nl