Onderzoek en innovatie

Het bevorderen van een duurzame concurrentiepositie staat centraal in de activiteiten van AVINED, OVONED en PLUIMNED. Door onderzoek en innovatie kan de Nederlandse pluimveesector haar koppositie als gezonde, concurrerende en duurzame pluimveehouderij versterken en behouden.
Daarnaast is onderzoek naar diergezondheid van belang, om zo effectief met dreigingen zoals ILT, Coryza en vogelgriep om te gaan. 

Met meer kennis en inzicht kan een pluimveehouder zijn bedrijfsrendement verbeteren en beter inspelen op de (export)markt. Het is daarom van belang dat er gezamenlijk vanuit de sector wordt geïnvesteerd in kennis en innovatie. Deze gezamenlijke inzet krijgt vorm in de Onderzoeks- en Innovatieagenda Nederlandse Pluimveesector.

Ook u kunt uw kennisvraag indienen

 AVINED is ervan overtuigd dat pluimveehouders zelf betrokken moeten worden bij onderzoek en innovatie. Zij kennen immers de uitdagingen in de sector. Dien daarom zelf uw wens of kennisvraag in voor de Agenda. Als deze vraag past binnen het programma Onderzoek en Innovatie en past binnen het budget, dan neemt AVINED uw wens mee in het werkplan van aankomend jaar.

kennisvraag.png

 

Stress is een factor die vaak meespeelt bij een ziektebeeld, zowel bij mens als dier. Maar hoe meet je stress?

Wat is de meerwaarde van veterinair onderzoeksprogramma in de pluimveesector? Beluister hiervoor de PluimveePodcast

Op de website van AVINED zijn de AVV tarieven 2020 gepubliceerd.

In het project ‘Beheersing van Campylobacter’ is samen met pluimveehouders nagedacht over de naleving van hygiënemaatregelen.