Onderzoek en innovatie

Het bevorderen van een duurzame concurrentiepositie staat centraal in de activiteiten van AVINED, OVONED en PLUIMNED. Door onderzoek en innovatie kan de Nederlandse pluimveesector haar koppositie als gezonde, concurrerende en duurzame pluimveehouderij versterken en behouden.
Daarnaast is onderzoek naar diergezondheid van belang, om zo effectief met dreigingen zoals ILT, Coryza en vogelgriep om te gaan. 

Met meer kennis en inzicht kan een pluimveehouder zijn bedrijfsrendement verbeteren en beter inspelen op de (export)markt. Het is daarom van belang dat er gezamenlijk vanuit de sector wordt geïnvesteerd in kennis en innovatie. Deze gezamenlijke inzet krijgt vorm in de Onderzoeks- en Innovatieagenda Nederlandse Pluimveesector.

Ook u kunt uw kennisvraag indienen

 AVINED is ervan overtuigd dat pluimveehouders zelf betrokken moeten worden bij onderzoek en innovatie. Zij kennen immers de uitdagingen in de sector. Dien daarom zelf uw wens of kennisvraag in voor de Agenda. Als deze vraag past binnen het programma Onderzoek en Innovatie en past binnen het budget, dan neemt AVINED uw wens mee in het werkplan van aankomend jaar.

kennisvraag.png

 

Sinds meerdere jaren wordt subklinische necrotiserende enteritis (SNE) gezien bij leghennen. De aandoening is in de praktijk niet altijd makkelijk vast te stellen. In opdracht van de pluimveesector heeft GD daarom onderzoek gedaan naar de impact van deze aandoening bij leghennen.

Mycotoxines zijn in kippen lastig vast te stellen, maar veterinair praktijkonderzoek helpt hierbij.

M.g. infecties blijven een bedreiging voor de commerciële pluimveehouderij. De GD onderzocht of het mogelijk is genetisch onderzoek in te zetten om de bron van deze M.g. besmettingen te achterhalen.

Het infectieuze bronchitis virus (IBV) komt wereldwijd in veel varianten voor. Sinds begin 2018 is op ruim 60 Nederlandse pluimveebedrijven met zichtbare verschijnselen een ongebruikelijke IBV stam gedetecteerd. Lijkt deze nieuwe stam op de stammen die we al kennen?