Nieuws

Onderzoeksagenda 2022 gepubliceerd

Elk jaar worden wensen en kennisvragen vanuit de sector opgehaald.

Weet u het beter?

Om als Nederlandse pluimveesector een duurzame concurrentiepositie te behouden, is innovatie cruciaal. Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Onderzoek: alternatieve methoden/middelen wormbestrijding

In 2022 start een praktijkonderzoek naar een alternatieve aanpak van wormbeheersing bij legpluimvee. Door dit onderzoek zal uiteindelijk een meer duurzame manier van worm bestrijding en beheersing ontwikkeld worden.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Aanpak vogelmijt

Doel: Praktische tools voor vogelmijtbeheersing
Thema: Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Projectcode: PO-GW1802
Looptijd: 2018-2019
Bijdrage sectoren: Reproductie vleessector, Legpluimveesector
Financiering OB totaal (€): 109.000 (2018, 2019)
Projectpartners: LTO-NOP, NVP, Bionext, LNV, Regio Foodvalley, Provincie Gelderland, Hotraco, WLR, PEC
Meer informatie: Projectpagina WLR

 

De producten van dit project geven pluimveehouders praktische tools om effectieve vogelmijtbeheersing toe te passen. Effectievere beheersing van vogelmijt leidt tot betere bedrijfsresultaten en gezondere dieren. Dit door het ontwikkelen van een systematiek, die via een cursus en e-learning module beschikbaar komt en een helder overzicht met betrekking tot te gebruiken middelen geeft.

Aanpak

Vogelmijt is een moeilijk te bestrijden probleem op pluimveebedrijven. Het kan de gezondheid en welzijn van kippen behoorlijk aantasten. De economische schade als gevolg van vogelmijt op een legpluimveebedrijf bedraagt tussen de 0,50 tot 1,00 euro per hen. Voor de Nederlandse legpluimveesector komt dit neer op 18 tot 35 miljoen euro per jaar.

Dit project richt zich daarom op planmatig, effectief en veilig beheersen van een vogelmijtplaag, door implementatie van geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM) en duidelijkheid in de beschikbare middelen en methoden.

Op 20 praktijkbedrijven zal IPM gestimuleerd worden door gedurende een jaar de stappen van IPM voor vogelmijt op de bedrijven uit te voeren. Door vergelijking met 10 controlebedrijven worden de effecten van het uitvoeren van IPM op bedrijven gemonitord en gepubliceerd, naast de kosten en baten. Aan de hand van de resultaten wordt een cursus met e-learning module “IPM voor vogelmijt in de pluimveehouderij” opgesteld.  Daarnaast worden reeds ontwikkelde modellen voor bestrijdingsadviezen verfijnd met behulp van praktijkdata.

Het project levert ook een “stappenplan voor verantwoord gebruik van middelen tegen vogelmijt” op.

Status

Dit project is afgerond. Alle informatie over de uitkomsten en opgeleverde tools zijn beschikbaar via de projectpagina. Een aantal producten die zijn opgeleverd binnen dit project zijn:

Kennis uit dit project wordt verder gedeeld via het Kennis op Maat project.