Nieuws

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op reststromen.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Leidt een histomonas-infectie tot een verhoogde kans op het E. coli Peritonitis Syndroom (EPS)?

Colibacillose is een aandoening die wereldwijd vaak voorkomt bij bedrijfspluimvee. De belangrijkste vorm van deze aandoening vanuit ziektekundig, economisch en welzijnsperspectief bij leggende hennen is het Escherichia coli-peritonitissyndroom (EPS). In de praktijk wordt aangegeven dat histomonas-infecties leiden tot een verhoogde kans op het optreden van EPS. Maar is dit wel zo? Er is geen relatie tussen klinische histomonosis en EPS, concludeert dit onderzoek.

Bij twee koppels (waar eerder Histomonosis werd vastgesteld bij ten minste één dier) werd onderzoek gedaan naar de relatie tussen EPS en klinische Histomonosis. Elk koppel werd gehuisvest op een ander bedrijf. De daguitval van drie verschillende dagen werd verzameld en onderzocht met tussenpauzes van 5 tot 12 weken. Het betrof meerdere inzendingen per bedrijf.

Geen relatie aangetoond

Op basis van de onderzochte koppels in dit onderzoek is er geen relatie aangetoond tussen klinische histomonosis en EPS. Hoewel twee koppels weinig is om conclusies te trekken voor de gehele pluimveehouderij, komen deze bevindingen overeen met de resultaten van eerdere studies. In deze studies is aangetoond dat EPS frequent voorkomt in het veld zonder andere aandoeningen. Bovendien is in een uitgebreide dierstudie vast komen te staan dat EPS door specifieke zeer virulente E. coli-stammen wordt veroorzaakt. Tot slot onderzoek naar een mogelijke relatie tussen subklinische histomonosis en EPS is in de praktijk niet mogelijk, omdat vrijwel alle pluimvee besmet is met histomonas. Dit type onderzoek kan alleen onder experimentele omstandigheden worden uitgevoerd.

Meer informatie

Dit veterinair praktijkonderzoek maakte deel uit van het onderzoeks- en innovatieprogramma 2021 van de pluimveesector. Dit programma wordt gecoördineerd door AVINED en gefinancierd door de pluimveesector. Lees hier meer over veterinaire praktijkonderzoeken van de pluimveesector.