Nieuws

Onderzoeksbijdrage (AVV) 2021

Het eerste deel van de onderzoeksbijdrage (AVV) 2021 wordt rond 10 november gefactureerd.

Van onderzoeksbijdrage tot onderzoek

Update van twee nieuwe onderzoeken: insectenteelt op pluimveemest en vang- en ketenletsel bij vleeskuikens.

Vlekziekte-detectie in aanwezigheid van andere bacteriesoorten via PCR-test

GD ontwikkelde in opdracht van de pluimveesector een relatime PCR-test om vlekziekte te kunnen detecteren in een omgeving met andere bacteriesoorten.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Onbehandelde hanen

Doel: Monitoring van niet-behandelde dieren
Thema: Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Looptijd: 2018-2020
Bijdrage sectoren: Reproductie vlees
Financiering OB 2018 (€): 30.900 (2018,2019,2020)
Meer informatie: Projectpagina WLR

 

Het doel van dit project is het monitoren van niet behandelde hanen (snavel en teen) op het welzijn van vleeskuikenmoederdieren.

Aanpak

Snavelbehandelen is per 1 januari 2019 verboden voor moederdieren van reguliere vleeskuikens. Voor moederdieren van trager groeiende kuikens en hanen is vijf jaar uitstel verleend op dit verbod. Per 1 september 2021 gaat het verbod op het behandelen van tenen bij hanen in.  Het onderzoek uit 2018 geeft enig inzicht in het welzijn van de moederdieren, maar er is behoefte aan meer informatie. Het doel van dit project met nieuw onderzoek is het mogelijke effect van niet-behandelen van tenen en snavels op het welzijn van moederdieren.

Status

Momenteel worden meerdere koppels gemonitord. De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels gedeeld met de stuurgroep. In het voorjaar 2021 wordt een publicatie verwacht.