Nieuws

Onderzoeksagenda 2022 gepubliceerd

Elk jaar worden wensen en kennisvragen vanuit de sector opgehaald.

Weet u het beter?

Om als Nederlandse pluimveesector een duurzame concurrentiepositie te behouden, is innovatie cruciaal. Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Onderzoek: alternatieve methoden/middelen wormbestrijding

In 2022 start een praktijkonderzoek naar een alternatieve aanpak van wormbeheersing bij legpluimvee. Door dit onderzoek zal uiteindelijk een meer duurzame manier van worm bestrijding en beheersing ontwikkeld worden.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Onbehandelde hanen

Doel: Monitoring van niet-behandelde dieren
Thema: Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Looptijd: 2018-2020
Bijdrage sectoren: Reproductie vlees
Financiering OB 2018 (€): 30.900 (2018,2019,2020)
Meer informatie: Projectpagina WLR

 

Het doel van dit project is het monitoren van niet behandelde hanen (snavel en teen) op het welzijn van vleeskuikenmoederdieren.

Aanpak

Snavelbehandelen is per 1 januari 2019 verboden voor moederdieren van reguliere vleeskuikens. Voor moederdieren van trager groeiende kuikens en hanen is vijf jaar uitstel verleend op dit verbod. Per 1 september 2021 gaat het verbod op het behandelen van tenen bij hanen in.  Het onderzoek uit 2018 geeft enig inzicht in het welzijn van de moederdieren, maar er is behoefte aan meer informatie. Het doel van dit project met nieuw onderzoek is het mogelijke effect van niet-behandelen van tenen en snavels op het welzijn van moederdieren.

Status

Momenteel worden meerdere koppels gemonitord. De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels gedeeld met de stuurgroep. In het voorjaar 2021 wordt een publicatie verwacht.