Bedrijfshygiëne

Bedrijfshygiëne is een belangrijk aandachtspunt voor diergezondheid en voedselveiligheid. Het voorkómen van dierziekten is voor elk bedrijf en de sector als geheel van het grootste belang. Ondanks dat de bedrijfshygiëne in de pluimveesector op een hoog niveau is, zijn er altijd wel verbeterpunten.

Op deze pagina is meer informatie te vinden over bedrijfshygiëne, de aangepaste hygiënevoorschriften in de IKB schema’s, de bouw van de douche en het bezoek aan een pluimveebedrijf.

Contact

Voor vragen over IKB voorschriften
IKB Ei

088 - 998 43 40
info@ovoned.nl

IKB Kip
088 - 998 43 40
info@ikbkip.nl

Voor vragen over vogelgriep en dierziekten 
AVINED

088 - 998 43 40
info@avined.nl

De douche(s) in de hygiënesluis dienen volgens IKB voorschriften te voldoen aan een zekere indeling. Drie gescheiden ruimtes (uitkleedruimte, douche en aankleedruimte) zijn onderdeel van de bedrijfsdouche. Deze specifieke bouw wordt ‘’doorloop-douche’’ genoemd.

In het hygiëneprotocol van IKB Kip en IKB Ei staat uitgebreid beschreven hoe een bezoeker te werk moet gaan alvorens het bedrijfsterrein betreden mag worden.

Aangezien er per zone een andere handeling verwacht wordt, hebben we een overzicht gemaakt van de handelingen per gekleurde zone.

In het hygiëneprotocol van IKB Kip en IKB Ei en de voorschriften van IKB Kip en IKB Ei wordt er gesproken over schone bedrijfsgedeelte en vuile bedrijfsgedeelte. Om het makkelijker te begrijpen welke delen van het bedrijfsterrein als vuil en schoon worden gezien, maken we voor de beeldvorming gebruik van gekleurde zones: de rode zone, oranje zone en groene zone.

Goede hygiëne is essentieel voor de gezondheid van mens en dier. Met het verhoogde risico op jaarlijks terugkomen van vogelgriep en het risico op insleep van andere ziektekiemen op een bedrijf, is het belangrijk om nog serieuzer om te gaan met hygiëne.

Meer informatie

Hiernaast vindt u de handleiding voor het invullen van de hygiënescan.

Daarnaast vindt u documenten over hoe u vogelgriep kunt voorkomen op uw bedrijf.

In geval van een dierziekte uitbraak, kan een vervoersbeperking opgelegd worden door de overheid. Met behulp van hygiëneprotocollen is vervoer onder voorwaarden vaak toegstaan. Via deze link vindt u een overzicht van door de NVWA goedgekeurde hygiëneprotocollen.