Roadmap 'Strategische aanpak vogelgriep'

Bestrijdingsplichtige hoogpathogene vogelgriep (HPAI) is een structurele dreiging voor de Nederlandse pluimveesector. Uitbraken leiden tot het voortijdig doden van dieren en hebben een grote impact op u als pluimveehouder en uw gezinsleden, op de bedrijfsvoering, op bedrijven in de directe omgeving en door de handelsbeperkingen op de gehele sector. Aspecten als dierwelzijn, economie en imago van de sector worden negatief beïnvloed.

AVINED, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Dierenbescherming hebben daarom gezamenlijk besloten tot het maken van een plan van aanpak, genaamd: ‘Roadmap strategische aanpak vogelgriep’. Met als doel het verkleinen van de risico’s op uitbraken van HPAI (hoog-pathogene aviaire influenza / vogelgriep) en de nadelige gevolgen hiervan.

Met de roadmap is alle beschikbare kennis over HPAI bijeen gebracht. De roadmap beschrijft 28 concrete acties, zowel voor de korte als de lange termijn. Van verbeteringen rondom biosecurity op pluimveebedrijven en het opstarten van onderzoek naar de bruikbaarheid van bijvoorbeeld windbreekgaas om insleeprisico’s te verkleinen tot de ontwikkeling van vaccinatiestrategie en de mogelijkheid om via planologie risico’s te beheersen in waterrijke gebieden. De aanpak gaat alleen over HPAI en beperkt zich tot de commerciële pluimveehouderij. De gepubliceerde roadmap vormt de leidraad om een gestructureerd aanpak rondom HPAI in te vullen.

Benieuwd naar de roadmap? Klik dan hier.

Nieuws Roadmap

Op 26 maart 2019 is het eerste exemplaar Roadmap strategische aanpak vogelgriep aangeboden aan mevrouw Schouten (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) door Eric Hubers (voorzitter van de AVINED adviescommissie pluimveegezondheidszorg). De roadmap bevat aanbevelingen om het risico in Nederland op uitbraken met hoogpathogene vogelgroep te verkleinen.