ESBL's terugdringen door interventie

Thema:

Voedselveiligheid en volksgezondheid

Projectcode:

PO-VV1603

Looptijd:

2015-2018

Bijdrage sectoren:

Reproductie vleessector, vleespluimvee

Financiering OB totaal (€):

13.000

Financieringsjaren:

2018

Projectleider:

Dik Mevius, Daniela Ceccarelli

Projectpartners:

WBVR, CVI, UU, Aviagen, LTO
Meer informatie:

Website ESBL projectWebsite ESBL WLR

 

Doel project
Dit project levert praktische verander strategieën om de introductie en overdracht van ESBL producerende bacteriën te verminderen. Minder resistente bacteriën in producten, leidt tot veiligere producten en een hoger consumentenvertrouwen in pluimveevlees en eieren.

Het project
Er zijn bacteriën die bepaalde stoffen produceren (ESBLs) waardoor ze ongevoelig raken voor antibiotica. Deze resistentie kunnen ze via deze ESBLs ook overdragen naar andere bacteriën. Resistente bacteriën kunnen via dieren of dierlijke producten ook in mensen terechtkomen, wat kan leiden tot antibiotica resistentie in de mens. Het verminderde gebruik van antibiotica in de pluimveesector heeft al deels geleidt tot het terugdringen van het aantal resistente bacteriën, maar het probleem is nog niet opgelost. Het is dus van belang dat ESBL producerende bacteriën via andere strategieën verder teruggedrongen worden in de pluimveesector.

Na het inventariseren van mogelijke introductie en trasmissiefactoren van ESBL-producerende bacteriën, worden mogelijke verander strategieën op een rij gezet. Deze strategieën worden eerst in een wiskundig model getest, waarna de meest veelbelovende verander strategieën in de praktijk zullen worden getest.

Status
Dit project is afgerond.