Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Aanbod voor studiegroepen: Verbeter de bedrijfszoneringen en looproutes op uw bedrijf – ook online!

19 december 2023

Verbeter de bedrijfszoneringen en looproutes op uw bedrijf met behulp van MS Teams, Paint 3D en Google Maps. In deze tijden waarin bioveiligheid van groot belang is, wordt gestreefd naar zo min mogelijk bezoekers op het bedrijf. Daarnaast is goede bioveiligheid van groot belang. Samen met collega pluimveehouders kunt u online aan de slag met het verbeteren van de bedrijfszoneringen en looproutes. Tijdens de onlinesessie wordt een ‘kijkje in de keuken’ gegeven, zonder de bedrijven te bezoeken. Meerdere pluimveehouders gingen u in het project NetPoulSafe al voor. Heeft u interesse in een sessie voor jouw studieclub of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Annick.Spaans@zlto.nl. Toch de voorkeur voor een fysieke sessie? Ook dat is bespreekbaar.