Nieuws

Verslag bijeenkomst Deskundigengroep Dierziekten (9 augustus 2022)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophok- en afschermplicht niet verder in te trekken.

Afvoermogelijkheden Dalfsen III (5 augustus 2022)

Vanaf heden is de afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit het beperkingsgebied Dalfsen III weer mogelijk.

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Dalfsen (2 augustus 2022)

Het ministerie van LNV meldt dat in Dalfsen (provincie Overijssel) op een legpluimveebedrijf in een biologische stal met circa 13.000 kippen vogelgriep is vastgesteld.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Aanvullende meldcriteria vogelgriep voor pluimveebedrijven (4 december 2020)

4 december 2020

Vanwege de aanhoudende virusdruk en het belang van een vroege ontdekking van vogelgriep heeft het ministerie de officiële meldcriteria aangescherpt. In dit nieuwsbericht leest u meer over deze aangescherpte criteria.

Normaal gesproken zijn de klinische symptomen van hoogpathogene vogelgriep duidelijk. Maar er zijn gevallen bekend, waarbij de verschijnselen niet zo duidelijk waren. Om deze laatste gevallen op tijd op te pikken zijn de meldcriteria voor sterfte aangescherpt. De aanscherping geldt voor leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuikens, en luidt als volgt:

  • vanaf 10 dagen leeftijd moet verhoogde sterfte gemeld worden als die óf twee dagen achtereen 0,5% is, óf twee dagen achtereen verdrievoudigd is ten opzichte van de gemiddelde sterfte de week voorafgaand aan de sterfte.

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) heeft de HPAI uitbraken van de afgelopen jaren geanalyseerd en geconcludeerd dat een drie keer zo hoge sterfte dan normaal op twee opeenvolgende dagen een goede en gevoelige indicator is voor een HPAI besmetting en dat op basis daarvan een besmetting eerder aan het licht komt. Klik hier voor het meldpunt van de NVWA.

Bestaande meldcriteria

Bovenstaande aanscherping is een uitbreiding op de reeds bestaande meldcriteria:

  • 2 opeenvolgende dagen van 1% sterfte of meer per koppel per dag bij vleeskalkoenen;
  • eerste week na opzet bij eenden: melden bij een uitval van meer dan 3% in de week;
  • tweede week na opzet en verder bij eenden: 0,15% of meer uitval per dag gedurende 2 opeenvolgende dagen óf 0,5% of meer uitval op 1 dag en gelijktijdig een voeropname daling van 5%;
  • meer dan 3% sterfte per week voor alle pluimvee.

Verder gelden er ook criteria voor de veehouder een dierenarts moet consulteren. Lees hier meer over op de website van de NVWA.