Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Omschakeling van Bio naar Scharrel

Regelmatig krijgt AVINED vragen van legpluimveehouders die willen omschakelen van biologische houderijvorm naar houderijvorm scharrel of vrije uitloop. Graag informeren wij u over de stappen die hierbij komen kijken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Bedrijven in 3 kilometerzone testen negatief, maatregelen gewijzigd

31 oktober 2020

Na de recente vondst van hoogpathogene vogelgriep in Altforst zijn de 9 pluimveebedrijven in het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Deze bedrijven zijn negatief getest op vogelgriep, meldt het ministerie van LNV. De eerder vastgestelde regelingen zijn aangepast.

Gewijzigde regelingen

De Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Altforst 2020 is op drie punten aangepast.

  • Vanwege een negatieve screeningsuitslag op vogelgriep is het toegestaan consumptie-eieren te vervoeren die afkomstig zijn van een inrichting gelegen buiten het beschermings- en toezichtsgebied (10 kilometerzone Altforst, indien:
    • die eieren rechtstreeks worden vervoerd naar 1°. Weko Food International B.V., te Ochten met gebruikmaking van de route, of 2°. Eierhandel R. van Zetten, te Ommeren met gebruikmaking van de route,
    • het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol.
  • Het vervoer van gedomesticeerde zoogdieren, niet zijnde gezelschapsdieren, van of naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte dient plaats te vinden met een hygiëneprotocol (laden en lossen dieren). Deze eis is in overeenstemming gebracht met andere afvoerbewegingen van deze bedrijven in het bescherming- en toezichtsgebied.
  • De gebiedsomschrijvingen van het beschermings- en toezichtgebied zijn verduidelijkt en opnieuw vastgesteld.

Lees hier meer over de gewijzigde regeling.

Eerder gepubliceerde regelingen

Op donderdag 29 oktober publiceerde het ministerie van LNV twee regelingen met maatregelen om het verspreiding van het virus te voorkomen. Deze regelingen kunt u hier lezen:

  • Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Altforst 2020: klik hier
  • Regeling landelijke maatregelen: klik hier

Dringende oproep tot alertheid

AVINED doet een dringende oproep aan de pluimveesector om alert te zijn op de bioveiligheidsstatus van uw bedrijf. Wees ook alert op klinische verschijnselen van AI, zodat besmetting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. Neem bij twijfel contact op met uw dierenarts. Bij uitval van meer dan 0,5% gedurende twee dagen, of meer dan 3% per week per koppel geldt o.a. een meldingsplicht bij de NVWA (045 – 546 3188). Hierbij: klik hier voor tips.

Meer informatie

In samenwerking met de brancheorganisaties inventariseert en bespreekt AVINED de knelpunten voor bedrijven met LNV en NVWA.