Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Beoordeling vogelgriepsituatie deskundigengroep

6 februari 2024

Op 24 januari 2024 heeft de deskundigengroep dierziekten een nieuwe beoordeling uitgevoerd van de vogelgriepsituatie. Op dit moment is de kans op introductie van vogelgriep op een pluimveebedrijf ‘medium’. Zonder ophokplicht zou dit ‘medium tot hoog’ zijn. De deskundigengroep meldt dat de afgelopen twee maanden rustiger zijn verlopen dan in dezelfde periode in de voorbije twee jaren, toen er veel dode wilde vogels werden gevonden en er veel uitbraken onder gehouden vogels waren. Op dit moment zijn er in diverse Europese landen uitbraken, maar minder dan voorheen en ook het aantal geteste wilde vogels met HPAI is relatief laag. De deskundigengroep heeft hier geen eenduidige verklaring voor en stelt dat de nieuwe H5N1-varianten mogelijk minder ziekteverwekkend en besmettelijk zijn of dat er meer immuniteit in de vogelpopulatie is opgetreden of dat andere weersomstandigheden een rol spelen. Een verslag van de beoordeling vindt u op de site van de deskundigengroep.