Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Beperkingsgebied Lunteren: afvoer van eieren weer mogelijk (15 maart 2022)

15 maart 2022

Afvoer eieren Lunteren

De aanwijzingen voor de pakstations, eierverwerkers en overslaglocaties voor het gebied Lunteren zijn gereed. Dit betekent dat het vervoer van consumptie-eieren van pluimveebedrijven uit het beperkingsgebied Lunteren met ingang van vandaag is toegestaan. Klik hier voor de aanwijzingen. Neem voor meer informatie contact op met een van de aangewezen pakstations of verwerkers.

Intrekkingsdata beperkingsgebieden (10 km) en regio 10

Correctie: de data van de gebieden Hekendorp en Lunteren zijn aangepast. Voor Hekendorp geldt de datum van 08-04-22 en voor Lunteren geldt de datum van 11-04-22. Dit is een dag eerder dan gisteren is vermeld in de nieuwsbrief. Regio 10 (let op: dit is niet het 10 km gebied Lunteren) wordt 14 dagen na de uitbraak opgeheven. Dit alles onder voorwaarde dat in de gebieden geen nieuwe uitbraken plaatsvinden.