Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Beperkingsgebied Lunteren: afvoer van eieren weer mogelijk (15 maart 2022)

15 maart 2022

Afvoer eieren Lunteren

De aanwijzingen voor de pakstations, eierverwerkers en overslaglocaties voor het gebied Lunteren zijn gereed. Dit betekent dat het vervoer van consumptie-eieren van pluimveebedrijven uit het beperkingsgebied Lunteren met ingang van vandaag is toegestaan. Klik hier voor de aanwijzingen. Neem voor meer informatie contact op met een van de aangewezen pakstations of verwerkers.

Intrekkingsdata beperkingsgebieden (10 km) en regio 10

Correctie: de data van de gebieden Hekendorp en Lunteren zijn aangepast. Voor Hekendorp geldt de datum van 08-04-22 en voor Lunteren geldt de datum van 11-04-22. Dit is een dag eerder dan gisteren is vermeld in de nieuwsbrief. Regio 10 (let op: dit is niet het 10 km gebied Lunteren) wordt 14 dagen na de uitbraak opgeheven. Dit alles onder voorwaarde dat in de gebieden geen nieuwe uitbraken plaatsvinden.