Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Bijeenkomst over bioveiligheid voor dierenartsen en adviseurs: maatregelen ter ondersteuning van de pluimveehouder

19 december 2023

In deze tijden waarin bioveiligheid op het pluimveebedrijf van groot belang is, wilt u de pluimveehouder zo goed mogelijk begeleiden om het risico op ziekte insleep en versleep zo klein mogelijk te houden. Je kan ondersteuning bieden op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het hebben van individuele adviesgesprekken en het afnemen van de Hygiënescan. Maar er is meer mogelijk. ZLTO heeft binnen het Europese project NetPoulSafe ervaring opgedaan met verschillende ondersteunende maatregelen die we graag willen delen met dierenartsen en adviseurs. We zullen dieper ingaan op onder andere (online) coaching en participatieve workshops om op een andere, effectieve manier met ondernemers te werken aan bioveiligheid. Ook voorzien we jullie graag met filmpjes en factsheets over bioveiligheid die waardevol zullen zijn in het werk.

De bijeenkomst is kosteloos en zal 1 februari plaatsvinden van 13:00 tot 16:00 op het ZLTO kantoor in Den Bosch. Interesse? Neem dan contact op met Annick Spaans: annick.spaans@zlto.nl