Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Biotypering van E. coli kan nu sneller

4 maart 2020

Dankzij de biotypering van Escherichia coli (E. coli) in kippenembryo’s is het mogelijk om het ziekmakend vermogen van deze bacteriestammen sneller en goedkoper vast te stellen. De E. coli bacterie kan het E. coli peritonitis syndroom (EPS) veroorzaken. EPS veroorzaakt naar schatting jaarlijks een schade van 3,7 miljoen euro’s in de Nederlandse pluimveesector. Het is de belangrijkste doodsoorzaak bij leggende hennen. En komt voor bij ca. 7% van legkoppels en bij ca. 35% van de vleesvermeerderingskoppels. De ontwikkeling van een betrouwbare biotypering is daarom van groot belang.

Biotypering van E. coli stammen in producerende hennen is zeer bewerkelijk en kostbaar. Er zijn namelijk dierstudies nodig. Daarom is onderzocht of kippenembryo’s ook geschikt zijn om het ziekmakend vermogen van E. coli stammen vast te stellen. In het onderzoek bleek dat E. coli stammen afkomstig van dieren met EPS hoge embryosterfte veroorzaakten. Dit gebeurde nauwelijks of niet bij E. coli stammen afkomstig uit de cloaca van gezonde dieren. Een E. coli stam afkomstig van een vleeskuiken dat leed aan fibrineuze polyserositis (een veel voorkomende E. coli laesie bij vleeskuikens), was ook zeer goed te onderscheiden van niet-ziekmakende E. coli cloacastammen. Het onderzoek is gefinancierd door de pluimveesector via de onderzoeksbijdrage en uitgevoerd door GD.

Conclusie & Vervolg

Kortom, biotypering van E. coli stammen in embryo’s blijkt zeer geschikt om het ziekmakend vermogen van de bacterie vast te stellen. Het onderzoek gaat in 2020 nog verder. In het vervolgonderzoek wordt gezocht naar moleculaire (DNA) markers voor het ziekmakend vermogen van E. coli stammen. Waarom? Omdat bij vondst van deze markers kan in de toekomst een PCR laboratoriumtest ontwikkeld worden voor de biotypering van E. coli bacteriën en het ziekmakend vermogen. Het is namelijk alleen mogelijk om in embryo’s het ziekmakend vermogen van E. coli stammen te verdelen in zeer virulent, matig virulent of laag virulent. Bovendien kost de biotypering in embryo’s minimaal een week tijd. Een laboratoriumtest heeft meestal ‘slechts’ een doorlooptijd van 2-3 dagen en is minder bewerkelijk, en dus goedkoper.

Lees hier meer over veterinaire praktijkonderzoeken, gefinancierd door de pluimveesector via de onderzoeksbijdrage.