Nieuws

Samen voor een sterke Nederlandse pluimveesector

De uitspraak van de rechtbank over het vangen van pluimvee stelt ons teleur.

Terugkijken webinar ‘Samen voor bioveiligheid in strijd tegen vogelgriep’

Op 22 november 2022 heeft de webinar ‘Samen voor bioveiligheid in strijd tegen vogelgriep’ plaatsgevonden. Deze webinar is speciaal georganiseerd voor erfbetreders.

Intrekkingsdata beperkingsgebieden (10 km)

In dit nieuwsbericht worden de intrekkingsdata van de huidige beperkingsgebieden (10 km) weergegeven.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Datum intrekking beperkingsgebieden en opheffing regio 7 en 10 (18 mei 2022)

18 mei 2022

Datum intrekking beperkingsgebieden Gelderse Vallei

De beperkingsgebieden (alle 3 en 10 km gebieden) in de Gelderse Vallei (zie dierziektenviewer RVO)  worden op één datum ingetrokken. De intrekkingsdatum is 4 juni om 0.00 uur. Een voorbehoud is dat geen nieuwe uitbraken plaatsvinden in het gebied. Vanaf 4 juni gelden dan geen restricties meer voor het vervoer van pluimvee(producten) in deze gebieden.

Regio 7 en 10

De regio’s 7 en 10 zijn opgeheven. Dat wil zeggen dat het vervoersverbod dat gold voor pluimvee in regio 7 en 10 niet meer van toepassing is. Er gelden nog wel vervoersbeperkingen binnen de ingestelde beperkingsgebieden (3 en 10 km gebieden) Gelderse Vallei. De regeling van LNV vindt u hier.