Nieuws

Verslag bijeenkomst Deskundigengroep Dierziekten (9 augustus 2022)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophok- en afschermplicht niet verder in te trekken.

Afvoermogelijkheden Dalfsen III (5 augustus 2022)

Vanaf heden is de afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit het beperkingsgebied Dalfsen III weer mogelijk.

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Dalfsen (2 augustus 2022)

Het ministerie van LNV meldt dat in Dalfsen (provincie Overijssel) op een legpluimveebedrijf in een biologische stal met circa 13.000 kippen vogelgriep is vastgesteld.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Datum intrekking beperkingsgebieden en opheffing regio 7 en 10 (18 mei 2022)

18 mei 2022

Datum intrekking beperkingsgebieden Gelderse Vallei

De beperkingsgebieden (alle 3 en 10 km gebieden) in de Gelderse Vallei (zie dierziektenviewer RVO)  worden op één datum ingetrokken. De intrekkingsdatum is 4 juni om 0.00 uur. Een voorbehoud is dat geen nieuwe uitbraken plaatsvinden in het gebied. Vanaf 4 juni gelden dan geen restricties meer voor het vervoer van pluimvee(producten) in deze gebieden.

Regio 7 en 10

De regio’s 7 en 10 zijn opgeheven. Dat wil zeggen dat het vervoersverbod dat gold voor pluimvee in regio 7 en 10 niet meer van toepassing is. Er gelden nog wel vervoersbeperkingen binnen de ingestelde beperkingsgebieden (3 en 10 km gebieden) Gelderse Vallei. De regeling van LNV vindt u hier.