Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Datum intrekking beperkingsgebieden en opheffing regio 7 en 10 (18 mei 2022)

18 mei 2022

Datum intrekking beperkingsgebieden Gelderse Vallei

De beperkingsgebieden (alle 3 en 10 km gebieden) in de Gelderse Vallei (zie dierziektenviewer RVO)  worden op één datum ingetrokken. De intrekkingsdatum is 4 juni om 0.00 uur. Een voorbehoud is dat geen nieuwe uitbraken plaatsvinden in het gebied. Vanaf 4 juni gelden dan geen restricties meer voor het vervoer van pluimvee(producten) in deze gebieden.

Regio 7 en 10

De regio’s 7 en 10 zijn opgeheven. Dat wil zeggen dat het vervoersverbod dat gold voor pluimvee in regio 7 en 10 niet meer van toepassing is. Er gelden nog wel vervoersbeperkingen binnen de ingestelde beperkingsgebieden (3 en 10 km gebieden) Gelderse Vallei. De regeling van LNV vindt u hier.