Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Datum intrekking beperkingsgebieden en opheffing regio 7 en 10 (18 mei 2022)

18 mei 2022

Datum intrekking beperkingsgebieden Gelderse Vallei

De beperkingsgebieden (alle 3 en 10 km gebieden) in de Gelderse Vallei (zie dierziektenviewer RVO)  worden op één datum ingetrokken. De intrekkingsdatum is 4 juni om 0.00 uur. Een voorbehoud is dat geen nieuwe uitbraken plaatsvinden in het gebied. Vanaf 4 juni gelden dan geen restricties meer voor het vervoer van pluimvee(producten) in deze gebieden.

Regio 7 en 10

De regio’s 7 en 10 zijn opgeheven. Dat wil zeggen dat het vervoersverbod dat gold voor pluimvee in regio 7 en 10 niet meer van toepassing is. Er gelden nog wel vervoersbeperkingen binnen de ingestelde beperkingsgebieden (3 en 10 km gebieden) Gelderse Vallei. De regeling van LNV vindt u hier.